!Important
Torna

Acords del Consell de Direcció del dia 21 de juny de 2019

Informe de situació econòmica i financera del primer semestre i mesures de gestió excepcionals i transitòries

S’ha aprovat l’informe de situació econòmica i financera del primer semestre.

Per a més informació: Informe d’auditoria dels comptes anuals de l’exercici 2018, PDF

Quota de matricula viva prevista per cada zona d’escolarització per al curs 2019-2020

S’han aprovat els criteris per a l’establiment de la quota màxima de matrícula viva prevista. L’assignació en situació de vulnerabilitat de matrícula continuada, es farà seguint el següents criteris:

  • S’assignarà als centres de la zona de residència de l’alumne, que estiguin per sota de la taxa mitjana d’atenció a l’alumnat vulnerable, amb el criteri d’anar reequilibrant de forma progressiva aquesta taxa.
  • El nombre d’alumnes assignat no serà en cap cas superior al 10% del total d’alumnat del centre.
  • Els centres que estiguin per sobre del percentatge de zona, encara que tinguin vacants, no s’hi assignarà cap alumne.
  • En cas de que l’aplicació d’aquests criteris no sigui suficient per escolaritzar a la totalitat de l’alumnat, es procedirà a assignar de forma equitativa entre tots els centres de la zona per a cada zona d’escolarització per al curs 2019-2020.

Oferta final d’ensenyaments postobligatoris per al curs 2019-2020

S’ha aprovat l’oferta final d’ensenyaments postobligatoris per al curs 2019-2020.

Modificació de l’oferta inicial a batxillerat

Tancaments grups

Tancaments grups

per manca  preinscripció

Increment de grups

• 1r Batx Institut Tecnològic de Barcelona (0 grups)

• + 1 grup 2n Batx Institut Icària (3 grups).

-1 grup

+1  grups

 

Modificació de l’oferta inicial a CFGM (1r curs)

Tancaments grups

per manca  preinscripció

Increment de grups

Canvis de l’oferta

 

Centre

Oferta inicial

Oferta final

-1 grup Ins. Rambla Prim. Instal·lacions elèctriques i automàtiques. Tarda(0)

+ 1 ITB Sistemes microinformàtics (2)

Ins Poblenou

Comercialització productes alimentaris

½ Activitats comercial

 

½ Comercialització productes alimentaris

- 1 grup Ins. Mare de Déu de la Mercé: Instal·lacions de telecomunicacions (0)

 

Ins Escola del treball

Instal·lació moblament

½  Fusteria i moble

 

½ Instal·lació moblament

   

Ins Mare de Déu de la Mercè

• Carrosseria

• Vídeodiscjòquei

- 2 grups

+ 1grup

3

   

Modificació de l’oferta inicial a CFGS (1r curs)

Tancaments grups

per manca  preinscripció

Increment de grups

Canvis d’oferta

 

Centre

Oferta inicial

Oferta final

-1 grup Ins. Rambla Prim. Mecatrònica industrial (0)

+ 1 grup Ins. Mare de Dèu de la Mercè: Il·luminació captació i tractament d’imatge (2)

Ins. Ferran Tallada

Animació sociocultural i turística

Integració social

- 1grups

+ 1grup

1

   

Obres previstes per a l’estiu als centres educatius de la ciutat

S’ha informat de les 77 obres previstes per aquest estiu més els 15 centres on hi ha obres de continuïtat.

Per a més informació: Obres d’estiu, PDF