Torna

Acords del Consell de Direcció del dia 15 de maig de 2019

Oferta dels ensenyaments obligatoris per al curs 2019-2020 per a la ciutat de Barcelona

S’ha aprovat l’ampliació de grups addicionals en els següents centres:

P3

 • Escola Fort Pienc (Eixample)
 • Escola Jaume I
 • Institut Escola El Til·ler
 • Escola Dr Ferran i Clua

1r d’ES0

 • Ins Flos i Calcat
 • Ins Martí Pous
 • Ins Príncep de Viana

Seguiment del Pla de Xoc Contra la Segregació i per a la Igualtat d’Oportunitats i l’Èxit Educatiu per al curs 2019-2020

S’informa sobre el seguiment del Pla de xoc contra la segregació i per la igualtat d’oportunitats en l’educació i s’aprova la instrucció relativa a les mesures del seu desplegament per al curs 2019-2020 a la ciutat de Barcelona.

Per a més informació: Instrucció relativa a les mesures de desplegament del pla de xoc, PDF

Pla d’acompanyament a l’alumnat  de 4t ESO NESE B

S’informa sobre el Pla d’acompanyament a l’alumnat de 4t ESO NESE B i s’aprova la modificació de l’oferta inicial de places de reserva NESE B de batxillerats i cicles formatius de grau mitjà, amb l’increment a l’Institut Vall d’Hebron d’un grup del CFGM Conducció d'activitats físicoesportives en el medi natural.

Oferta inicial d'adults, EOI i PFI

S’ha aprovat l'oferta inicial de la formació d'adults i batxibacs, EOI i PFI

Oferta inicial de formació d’adults i batxibacs

 • Transformació de l’antic programa PEAI (Programes experimental d’acollida i inclusió dirigit a joves de llengües no romàniques més gran de 16 anys) en Mòduls de Noves Oportunitats i increment de +1 grup a CFA Rius i Taulet.
 • Ajustar l’oferta a la demanda en cada ensenyament
 • 2 centres incorporen batxibac en la seva oferta: Institut Joan Fuster i Institut Icària.

Oferta inicial EOI

Increment de l’oferta

 • Anglès: Nou nivell C2  +2 grups a l’EOI Drassanes i + 1 grup de C2  i + 1 grup de 1r a l’EOI Vall d’Hebron
 • Francès: Creixement vegetatiu + 2 grups a l’EOI Sant Gervasi
 • Català: Creixement + 2 grups a l’EOI Vall d’Hebron

Decrement de l’oferta

Francès:

– 2 grups a l’EOI Vall d’Hebron

Oferta inicial PFI

 • Ampliació de l’oferta: + 2 grups 
 • Auxiliar d’hoteleria: cuina i serveis de restauració (EHTB) i
 • Auxiliar de muntatge i manteniment d’equips informàtics
  (INS Pedralbes)

Curs

PFI

general

grups

PFI

general

places

PFI

general

Places

reserva

PFI

perfil

NEE

grups

PFI

perfil

NEE

places

TOTAL PFI públics

grups

TOTAL

PFI

públics

2018-19

37

555

37

6

54

43

609

2019-20

39

585

39

6

54

45

639

Modificació de la composició del Consell Escolar Municipal de Barcelona

S’ha aprovat la proposta de modificació del Consell Escolar Municipal de Barcelona (CEMB) presentada per l’Ajuntament de Barcelona i traslladar-la al Departament d’Educació la present modificació per tal que es pugui incorporar en la tramitació de la nova composició del CEMB com a disposició reglamentària, d’acord amb l’article 61 i següents de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

Amb aquesta modificació s’ha incorporat Consell Escolar Municipal de Barcelona la tercera vicepresidència, exercida per una persona integrant del teixit associatiu o dels diferents sectors representats al Plenari, i tres nous membres (la gerència l’Institut Municipal d’Educació de Barcelona, el/la secretari o secretària del Consell Assessor Municipal d’Universitats i el secretari o secretària del Consell de la Formació Professional de Barcelona).