Torna

Acords del Consell de Direcció del dia 30 de maig de 2018

Convocatòria d'ajuts de menjador

S’han aprovat les bases i la posterior convocatòria dels ajuts de menjador del proper curs 2018-2019.

Les característiques més destacades d’aquesta convocatòria són:

Es manté l’adjudicació de 6€ als beneficiaris del Fons Social.

Enguany també s’atorgarà un ajut de 6€ a aquelles famílies que reuneixen el requisits econòmics i els Serveis Socials informen de la situació de vulnerabilitat, a l’alumnat pertanyent a famílies beneficiaries de la Renda Mínima d'Inserció (RMI) i/o de la Renda Garantida de Ciutadania (RGC). Així mateix, obtindrà l’ajut l’alumnat amb necessitats educatives derivades de situacions econòmiques i socioculturals especialment desfavorides, amb dictamen individual.

 • Es valora la discapacitat per a qualsevol membre de la unitat familiar amb puntuació específica.
 • El llindar de renda ve determinat per l’IDESCAT, segons la resolució 17/XI del Parlament de Catalunya.
 • Reducció de la càrrega administrativa dels centres educatius en la gestió dels ajuts. (Data Entry).
 • Informació a les famílies dels diferents moments de la gestió de l’ajut per via SMS.
 • S’amplia l’atenció a les famílies a través de les oficines d’escolarització territorials.
 • Ampliació del programa d’Instituts a Temps Complet (ITC) per a tot l’alumnat usuari del servei de menjador dels centres que hi participen.

Per a més informació vegeu document adjunt 

Modificació de l’oferta d’ensenyaments obligatoris

S’han aprovat  modificacions de l’oferta inicial d’ensenyaments obligatoris per al curs 2018-2019

P3

 • Escola de Bosc de Montjuïc +1 grup
 • Escola Poblenou - 1 grup
 • Increment a ràtio 26: totes les escoles de l’Eixample esquerre, Z03
 • Increment a ràtio 25:

- Escola Castella
- Escola Collaso i Gil
- Escola Drassanes
- Escola Milà i Fontanals
- Escola Rubén Darío
- Escola Gayarre
- Escola Miquel Bleach

 • Increment a ràtio 24:

- Escola Ramón Berenguer
- Escola Ramón y Cajal
- Escola Cavall Bernat

 • Escola Anglesola + 4 places
 • Escola Ausiàs March oferta de 6 places

1r ESO

 • Institut Front Marítim +1 grup
 • Institut Joan Coromines - 1 grup
 • Institut Salvat Papasseit - 1 grup
 • Institut Poeta Maragall - 1 grup
 • Increment a ràtio 32: Institut Quatre Cantons
 • Increment a ràtio 31: Institut Icària
 • Increment a ràtio 30: Institut Barri Besòs
 • Increment a ràtio 28: Institut Salvat Papasseit