!Important
Torna

Acords del Consell de Direcció del dia 4 d'abril de 2018

Resolució sobre el procés de preinscripció i matrícula per al curs 2018-2019

S’aprova la resolució sobre la preinscripció i matrícula d'alumnat per al curs 2018-2019 a la ciutat de Barcelona.

Les principals novetats de la resolució respecte el procés del curs passat són:

 • La informació pública sobre l’estimació de places vacants de P3, tenint en compte les places ofertades, les reservades per NEE i els germans als centres.
 • El tractament telemàtic de les reclamacions de les places assignades mitjançant formulari web.
 • Les admissions al llarg del curs, un cop iniciat, sempre que s’al·leguin circumstàncies excepcionals, caldrà prèviament informar a la comissió de garanties.
 • L’aplicació de la reserva aprovada pel consell per a l’alumnat amb NEE.
 • La creació de dues noves oficines d’escolarització a Nou Barris i Sant Andreu, que se sumen a la que ja funciona a Ciutat Vella.

Resolució sobre preinscripció i matrícula de l’alumnat escoles bressol i llars d'infants de titularitat pública a Barcelona curs 2018-2019

S’aprova la resolució sobre la preinscripció i matrícula de l’alumnat de les escoles bressol i llars d’infants públiques per al curs 2018-2019 a la ciutat de Barcelona.

Les principals novetats són:

 • Obertura de tres escoles bressol municipals noves. Dues d’elles (EBM Encants i EBM Canòdrom) de 6 grups (174 places) una altra (EBM Aurora) de 5 grups, amb 58 places.
 • Projecte pilot d’horari flexible: model més integral d’atenció als infants, amb una oferta més diversificada i flexible de serveis. Impulsant el curs 2018-19 una prova pilot a l’ EBM Aurora. Amb grups i horaris diferents, de matí i tarda per donar resposta a les necessitats de les famílies de conciliar treball, família i educació.
 • Espai socioeducatiu a l’EBM Aurora: 1 Espai socioeducatiu Aurora (3 grups de 15). Aquest projecte compartit entre Serveis Socials i Educació és un recurs que oferirà un Espai de joc amb intencionalitat educativa, sense horaris marcats i on les famílies poden compartir entre elles experiències, a la vegada que compten amb professionals de l’educació i del treball social perquè els puguin assessorar.
 • Projecte ja tenim un fill (2 grups) 24 places programa impulsat per l’IMEB en col·laboració amb centres d’atenció primària (CAP). El propòsit és facilitar a les famílies amb nadons, en un context grupal, un espai de trobada i d'intercanvi, on compartir les seves vivències i experiències, reforçar una percepció positiva de la maternitat o paternitat i de la competència com a mares i pares.

Creació de l’Institut Tecnològic de Barcelona

S’aprova la creació de l’Institut Tecnològic de Barcelona a l’antiga Escola Sant Josep Oriol i implantació dels estudis següents de Formació Professional i PFI.

El nou Institut Tecnològic de Barcelona impartirà els següents cicles:

 • Sistemes Microinformàtics (CFPM)
 • Administració de sistemes informàtics en la xarxa, perfil professionalitzador seguretat (CFPS)
 • Desenvolupament d'aplicacions multiplataforma, perfil professional informàtica aplicada a la logística (CFPS)
 • Desenvolupament d'aplicacions multiplataforma, perfil videojocs i oci digital (CFPS)
 • Auxiliar de muntatge d'instal·lacions elèctriques, d'aigua i gas (PFI)
 • Informàtica (PFI)