Torna

Acords del Consell de Direcció del dia 22 de febrer de 2018

Oferta inicial d’ensenyaments postobligatoris 2018-2019

Batxillerat: comparativa de l’oferta centres públics

Batxillerat ordinari

   

Oferta final 2017-2018

 

Oferta inicial 2018-2019

 

Centres

1r Curs

2n Curs

TOTAL

centres

1r Curs

2n Curs

Total

Diürn

58

122

118

240

58

122

119

241

Nocturn*

2

2

4

6

2

2

4

6

TOTAL

58

124

122

246

58

124

123

247

* Institut Jaume Balmes i Institut Menéndez y Pelayo

Batxillerat artístic

   

Oferta final 2017-2018

 

Oferta inicial 2018-2019

 

Centres

1r Curs

2n Curs

TOTAL

Centres

1r Curs

2n Curs

Total

Plàstiques

9

13

13

26

10

16

13

29

Escèniques

3

5

5

10

3

5

5

10

Nocturn

0

0

0

0

 

0

0

0

TOTAL

9

18

18

36

10

21

18

39

  • Nou batxillerat artístic a Deià mab tres grups nous
  • 286 grups
  • 9.971 places

Formació professional: comparativa de l’oferta centres públics

   

OFERTA FINAL 2017-2018

 

OFERTA INICIAL  2018-2019

 

centres

1r Curs

2n Curs

TOTAL

centres

1r Curs

2n Curs

Total

CFPM

21

115

96

211

21

116

96

212

CFPS

22

168

171

339

22

170

171

341

TOTAL

22

283

267

550

22

286

267

553

  • 553 grups
  • 16.590 places

 Evolució de la formació professional dual

 

Centres

Cicles Formatius

Grups

Empreses

Alumnat

 

Públics

Privats

PFI

GM

GS

PFI

GM

GS

2015-2016

16

18

1

15

30

1

26

66

134

1.134

2016-2017

19

19

2

15

37

2

28

77

201

1.546

2017-2018

19

22

2

19

41

2

35

93

669

2.121

Programes de formació i inserció (PFI)

   

Centres

Grups

Places

Públics

No NEE

16

36

52

NEE

2

7

9

TOTAL

 

18

43

61

Privats

No NEE

40 

69

1104

NEE

38

342

TOTAL

 

49

107

1.446

Ensenyaments esportius: comparativa de l’oferta centres públics

   

OFERTA FINAL 2017-2018

 

OFERTA INICIAL  2018-2019

 

centres

1r Curs

2n Curs

TOTAL

centres

1r Curs

2n Curs

Total

CFPM

2

7

4,25

11,25

2

7

4,25

11,25

CFPS

2

2

0

2

2

3

0

3

TOTAL

2

9

4,25

13,25

2

10

4,25

14,25

 Augment d’un grup de tècnic esportiu superior en vela amb aparell fix a l’Institut de Nàutica

Ensenyaments d’Arts i Disseny: oferta inicial (sense canvis)

   

OFERTA INICIAL 2018-2019

 

centres

1r Curs

2n Curs

TOTAL

CFPM

4

5,5

5,5

11

CFPS

4

25,5

26,5

52

TOTAL

4

31

32

63

Programa Erasmus+ KA2: Cooperació per la innovació i intercanvi de bones pràctiques

S’informa sobre la proposta de participació del Consorci d’Educació al programa Erasmus+ KA2: Cooperació per la innovació i intercanvi de bones pràctiques. El projecte està liderat pels ajuntaments d'Anvers i Bolonya i hi participen la Fundation School teaching training (Oslo), GRUNT-Lab company (Poznan, Polonia) i l’estudi de disseny innovador Rosan BOSCH (Copenhaguen).

El Consorci d’Educació liderarà la realització de l’estudi sobre l’estat de l’Art que es farà entre els socis del projecte i elaborarà un document –videografic- de bones pràctiques que mostrin prestacions i dotacions diferenciades i pensades per implementar projectes innovadors

Resultats dels estudis d’inserció laboral dels ensenyaments professionals del 2017

S’informa dels resultats de l’onzena edició de l’informe sobre inserció laboral dels ensenyaments professionals corresponent a l’exercici 2017, destacant, l’evolució de la població ocupada d’entre 16 a 24 anys, la distribució de les persones graduades a tot Catalunya i a Barcelona i la seva situació actual (treballen, estudien i treballen, continuen estudiant o busquen feina), i els mateixos resultats per la les persones graduades en ensenyaments professionals dual. També es destaquen l’evolució dels itineraris d’inserció dels graduats a Barcelona segons la seva situació actual.

Més informació a l'informe adjunt, PDF 3 MB