Torna

Acords del Consell de Direcció del dia 25 de gener de 2018

Proposta de l’oferta inicial del curs 2018-2019

S’aprova la proposta de l’oferta inicial per al curs 2018-2019, de la qual destaquen les següents mesures:

  • Ajornament de la posada en marxa de l’Institut Angeleta Ferrer

Enllaç amb el comunicat, PDF

  • Creació d’una nova escola i un nou institut al districte de Sant Martí.
  • Dades de l’oferta inicial per centres, grups i places, amb les dades de la previsió de demanda de places, tant a P3 com a 1er ESO, que es comunicaran properament en una roda de premsa.
  • Noves adscripcions entre instituts d’educació secundària obligatòria i escoles d’educació primària. De cara al proper curs 2018-2019 implicarà 14 noves adscripcions, 16 canvis d’adscripció i la supressió de 19 adscripcions.

Vegeu el document adjunt, PDF

Campanya de comunicació de la preinscripció del curs 2018-2019

Es presenta la campanya de comunicació de la preinscripció del curs 2018-2019 i les seves accions previstes, amb quatre eixos principals: eines d’informació i gestió, suport als centres, accions de campanya pròpiament i acompanyament a famílies.

Entre les principals actuacions que preveu aquesta campanya, cal destacar les 23 sessions adreçades a les famílies que es celebraran als districtes de la ciutat entre el 14 i el 23 de febrer i els flyers i cartells de difusió d’aquestes sessions. A més de l’edició d’una guia general i d’un vídeo tutorial del procés de preinscripció i matrícula del curs 2018-2019 i d’un taller formatiu dirigit a les direccions sobre la gestió de la comunicació als centres educatius, en particular a les portes obertes, que s’ha acompanyat d’una guia de bones pràctiques que es podrà consultar al web del Consorci (www.edubcn.cat).

Mesures en relació al procés d’escolarització de l’alumnat

S’aproven diverses mesures en relació al procés d’escolarització de l’alumnat per al procés de preinscripció del curs 2018-2019:

  • La consideració, amb caràcter experimental, dels infants inclosos al Fons extraordinari d’ajuts d’emergència social de l’Ajuntament de Barcelona com a alumnes amb necessitats educatives específiques per raons socioeconòmiques (TIPUS B) als efectes de la reserva de places per a la preinscripció del proper curs 2018-2019. Amb l’establiment del criteri i nombre màxim de llocs reservats a cada zona per alumnes amb necessitats educatives a P3. Condicionant-la a la valoració dels serveis tècnics dels EAP amb els criteris establerts amb caràcter general.

Reserva de places per a alumnes amb necessitats específiques per raons socioeconòmiques

Codi
Zona

Denominació Zona

Reserva de places de NEE per grup

Z01

Ciutat Vella

6

Z02

l'Eixample - Dreta

2

Z03

l'Eixample- Esquerra

2

Z04

el Poble Sec - la Font de la Guatlla

3

Z05

la Marina del Prat Vermell - la Marina de Port

4

Z06

Sants - Hostafrancs - la Bordeta - Badal

2

Z07

Les Corts

2

Z08

Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes

2

Z09

Sarrià - les Tres Torres

2

Z10

el Putxet i el Farró - Sant Gervasi - la Bonanova - Galvany

2

Z11

la Salut - Vallcarca i els Penitents - el Coll

2

Z12

la Vila de Gràcia - el Camp d'en Grassot i Gràcia Nova

2

Z13

el Baix Guinardó - Can Baró - el Guinardó

2

Z14

la Font d'en Fargues

2

Z15

el Carmel - la Teixonera

4

Z16

Sant Genís dels Agudells - Montbau - la Vall d'Hebron - la Clota - Horta

2

Z17

Porta - el Turó de la Peira - Vilapicina i la Torre Llobeta - Can Peguera

3

Z18

la Guineueta - Canyelles - les Roquetes - Verdun

5

Z19

la Prosperitat - la Trinitat Nova

4

Z20

Torre Baró - Vallbona - Ciutat Meridiana

7

Z21

la Trinitat Vella

8

Z22

Baró de Viver - el Bon Pastor

4

Z23

Sant Andreu

2

Z24

Navas - la Sagrera - el Congrés i els Indians

2

Z25

el Camp de l'Arpa del Clot - el Clot

2

Z26

el Parc i la Llacuna, la Vila Olímpica, Diagonal Mar i el Front Marítim - Poblenou

2

Z27

el Besòs i el Maresme

4

Z28

Provençals del Poblenou

2

Z29

la Verneda i la Pau - Sant Martí de Provençals

2

  • Creació i posada en marxa les Oficines d’Escolarització als districtes de Nou Barris (c. Nil, 27 bxs) i Sant Andreu (c. Sant Adrià , 20 recinte Fabra i Coats) i adaptació de la de Ciutat Vella (Placeta del Pi, 2).
  • Nou protocol i automatització del procés de sol·licitud de canvi de centre durant la preinscripció. A través d’una nova eina telemàtica d’automatització i registre sistemàtic del procés que permetran simplificar-ho i fer-lo més eficient i transparent.

Seguiment de les inversions

S’informa sobre les inversions i actuacions d’inversió realitzades durant el període en relació a escolarització, nova construcció, grans RAM i RAM.

Per a més informació vegeu document adjunt, PDF