Acords del Consell de Direcció del dia 24 de novembre de 2016

Pla de treball 2017 del Consorci d’Educació

S’ha aprovat la proposta de Pla de treball 2017 del Consorci d’Educació de Barcelona que permetrà construir durant l’any 2017 el conjunt de prioritats, plans, programes i actuacions per avançar en l’èxit educatiu i la millora dels nivells d’equitat i excel·lència.

Per a més informació vegeu el document adjunt PDF

3,3 milions d’euros per a treballs de pintura dels centres d’infantil i primària

S’ha aprovat la inversió de 3,3 milions d’euros per a treballs de pintura dels centres d’infantil i primària, via gestió autònoma, a centres educatius durant el curs 2016-2017 i d’acord amb la programació, prioritats i supervisió que determini el Consorci.

Actualització de les inversions 2016

S’ha aprovat l’actualització de les inversions 2016 del Consorci d’Educació en equipament educatius a Barcelona 2016.

Per a més informació vegeu el document adjunt, PDF

Normes de contractació i delegació gestió autònoma

S’han aprovat les normes de contractació i delegació gestió autònoma, condicionada a una consulta a la Intervenció General de la Generalitat

Atesa la complexitat i volum de la contractació, gestió i seguiment de determinats serveis que es contracten directament per part dels centres, concretament la neteja en els cas dels Instituts i el servei de menjador i suport al migdia de les Escoles, es considera convenient, enfortir la supervisió per part dels serveis tècnics de la direcció d’equipaments educatius i possibilitar que la durada d’aquests contractes es pugui estendre fins a un període màxim de 4 anys, des del límit actual de 2 anys.

Informe de la convocatòria d’ajuts de menjador 2016-2017

S’han presentat les dades de la convocatòria dels ajuts de menjador d’aquest curs 2016-2017.

Dades comparatives de les darreres convocatòries

Curs

Sol·licituds

Ajuts atorgats

Import Adjudicació

2012-2013

19.278

15.479

8.282.450,00 €

2013-2014

21.670

17.155

9.456.360,00 €

2014-2015

24.342

19.751

11.576.450,00 €

2015-2016

28.039

22.464

16.505.000,00 €

2016-2017

30.540

23.617

17.613.845,00 €

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distribució per districtes

 

Peticions

Ajuts

Denegades

Import despesa

Ciutat Vella

2.431

8%

2.004

8%

427

1.528.200 €

9%

L'Eixample

3.052

10%

2.303

10%

749

1.597.745 €

9%

Sants-Montjuïc

3.761

12%

2.975

13%

786

2.207.960 €

13%

Les Corts

1.048

3%

760

3%

288

494.640 €

3%

Sarrià-Sant Gervasi

1.235

4%

885

4%

350

589.805 €

3%

Gràcia

1.754

6%

1.293

5%

461

980.055 €

6%

Horta-Guinardó

3.514

12%

2.653

11%

861

1.896.030 €

11%

Nou Barris

5.631

18%

4.539

19%

1.092

3.581.465 €

20%

Sant Andreu

3.309

11%

2.552

11%

757

1.938.195 €

11%

Sant Martí

4.805

16%

3.653

15%

1.152

2.799.750 €

16%

Total

30.540

100%

23.617

100%

6.923

17.613.845 €

100%

 

Dades de la convocatòria segons nivell educatiu

 

Curs 2016-2017

 

Peticions

Increment
Total

% increment

Educació especial

375

117

45,35%

Infantil i primària

27.357

1.965

7,74%

ESO

2.808

419

17,54%

Total

30.540

2.501

8,92%

 

Dades de la convocatòria d’ajuts atorgats segons el tipus d’ajut concedit

 

Per preu ajut

 

Ajut ordinari ( 3€)

10.073

-5.223

-34,15%

9.927

-146

-1,45%

Ajut extraordinari (6€)

12.077

7.954

192,92%

13.349

1.272

10,53%

Ajut ordinari + complementari (8€)

71

-59

-45,38%

89

18

25,35%

Ajut extraordinari +  complementari (11€)

141

54

62,07%

148

7

4,96%

Ajut complementari (5€)

102

-13

-11,30%

104

2

1,96%

Total

22.464

2.713

13,74%

23.617

1.153

5,13%

 

Alumnat en situació de necessitat social

 

Total

Atesos
 SS BCN

Atesos SS
fora BCN

Informe EAP

Adjudicades

8.303

7.137

266

900

Ajut ordinari ( 3€)

1.739

1.469

44

226

Ajut extraordinari (6€)

6.395

5.575

204

616

Ajut ordinari + complementari (8€)

39

21

3

15

Ajut extraordinari + complementari (11€)

110

63

14

33

Ajut complementari (5€)

20

9

1

10

Denegades

603

496

14

93

Total

8.906

7.633

280

993

 

Per a més informació vegeu el document adjunt, PDF


Proposta inicial de l’oferta educativa del curs 2017-2018

S’han presentat les línies generals revisades de l’oferta educativa del proper curs 2017-2018, fent una revisió districte per districte. L’objectiu és continuar treballant per portar una proposta per a la seva aprovació a la propera sessió del Consell.