Salta a contingut Salta a navegació primer nivell Salta a navegació segón nivell

El Consorci

Convenis

Els convenis de col·laboració són els documents per mitjà del qual es formalitzen un o diversos acords de col·laboració —de compliment obligat— entre el Consorci d’Educació de Barcelona i una o més parts (institucions, organismes, entitats, empreses, etc.) a fi d’assolir un o diversos objectius d’interès mutu.

En compliment de les obligacions atribuïdes per l’article 14 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, aquest apartat recull els convenis signats pel Consorci d’Educació de Barcelona a partir de l’1 de juliol de 2015.

Hi podeu accedir també a través del Registre de convenis de col·laboració i cooperació, on s'inscriuen tots els protocols, convenis i acords que la Generalitat de Catalunya signa amb entitats públiques i privades.

La informació relativa als acords i pactes de caràcter sindical que afecten el personal del Consorci d'Educació de Barcelona podeu trobar-les a l’espai Condicions i relacions laborals.

Convenis 2017

Convenis 2016


Convenis 2015

 

Actualització: contínua

Font de les dades: Consorci d’Educació de Barcelona

Format de les dades: pdf

Data d’actualització 20/04/2020
Facebook Twitter Google Linkedin Pinterest Mail