Juntes de direccions dels centres educatius d'ensenyaments obligatoris

Qui en forma part?

A més de la Gerència i dels directors i directores de serveis centrals del Consorci, així com dels representants de la Inspecció, els membres que componen les juntes són els següents:

Junta de Direccions dels Centres Educatius d’Ensenyaments Obligatoris

  • 10 direccions de primària (1 per districte)
  • 10 direccions de secundària (1 per districte)
  • 2 direccions d’educació especial (2 per a tota la ciutat)

Junta de Direccions de Primària

  • 20 direccions de primària (2 per districte)
  • 2 direccions d’educació especial (2 per a tota la ciutat)

Junta de Direccions de Secundària

10 direccions de secundària (1 per districte)