Preguntes freqüents

Eleccions de les Juntes de Direcció

Funcionament de les juntes

 • Què comporta participar a les juntes?

  Com a mínim, una reunió trimestral presencial. Hi podrà haver altres reunions vinculades a comissions de treball que es decideixi crear o a plenaris o altres comissions de treball extraordinàries. Per a les sessions trimestrals, s’enviarà documentació preparatòria i les juntes tindran el suport i l’acompanyament tècnic de professionals del Consorci.

  Tanca
 • Quines competències tenen les juntes?

  Les juntes no són competents, sinó que se’ls reconeixen diverses funcions entre les quals debatre, assessorar, estudiar, orientar o participar en diverses qüestions referents a la gestió educativa de la ciutat (com la planificació, la regulació, la gestió, l’avaluació dels centres educatius, el funcionament i l’organització dels centres, la gestió pedagògica, la implementació de programes i projectes, els plans de formació, els plans de suport i el desenvolupament directiu, etcètera).

  Tanca
 • Quin valor tenen les aportacions, valoracions o informes que emetin les juntes?

  Les juntes són una peça clau del sistema de governança del Consorci i ha d’ajudar a sumar la pluralitat d’agents, veus, visions i complicitats de l’ecosistema educatiu per avançar de manera organitzada, coordinada i alineada amb els consensos necessaris.

   

  Tanca

Candidatures i membres escollits

Vot i procés de votació

 • Em puc votar?

  Sí, qualsevol direcció pot ser escollida i és permesa la possibilitat de votar-se com a possibles membre de les juntes tant en el vot de districte com en el de ciutat.

  Tanca
 • Quan i com puc votar?

  Cada direcció rebrà les instruccions de manera personalitzada i amb anticipació per fer el seu exercici de vot a l’adreça electrònica de comunicació habitual amb el Consorci.

  Tanca
 • Puc votar en blanc?

  No, el sistema no permet registrar un vot en blanc. Cal seleccionar una direcció a la casella “Per districte” i una direcció a la casella “Per ciutat”. Es permet seleccionar la mateixa direcció en totes dues caselles.

  Tanca
 • Tinc un problema

  Contacta al telèfon habilitat 638 684 531 o al correu electrònic (eleccionsjuntes.ceb@gencat.cat) per a qualsevol dubte o incidència que puguis tenir durant el procés de votació.

  Tanca
 • Com sabré que el meu vot ha estat comptabilitzat correctament?

  Sabràs que el vot ha estat fet si reps un missatge de validació de vot (vot enregistrat correctament) al teu correu habitual. Igualment, una vegada feta la doble votació (per districte i per ciutat), el sistema no permetrà repetir la votació. En cas que no rebis el missatge de confirmació i validació o per qualsevol incidència, contacta amb eleccionsjuntes.ceb@gencat.cat.

  Tanca
 • Puc rectificar el vot?

  No, una vegada hagis exercit el teu dret a vot no es pot rectificar. De la mateixa manera, cal fer els vots en els diferents ensenyaments simultàniament.

  Tanca
 • És segur el vot electrònic? Els resultats són fiables i transparents?

  El vot es farà amb un sistema tècnicament homologat seguint les recomanacions Rec (2004)11 del Consell d'Europa sobre els estàndards legals, procedimentals i tècnics dels sistemes de votació electrònica, assegurant l'acreditació de la identitat dels votants, l’encriptació de les dades de vot per tal de garantir-ne l'anonimat, i la traçabilitat del procés mitjançant registres d'auditoria fefaents.

  Tanca
 • El vot és realment anònim?

  Gràcies a l’encriptació de dades el vot és secret, anònim i garanteix la traçabilitat.

  Tanca

Resultats del procés d'elecció

 • Com es visualitzaran els resultats?

  Només s’indicaran els noms de les direccions més votades i no s’especificarà el nombre de vots obtinguts ni cap altra mena de classificació o rànquing, i la llista amb els membres definitius.

  Tanca