Procés participatiu: Construïm junts l'espai de migdia

Construïm junts l'espai de migdia

Des del Consorci d’Educació impulsem un debat a la ciutat, simultàniament i en coordinació amb el Departament d’Educació, al debat que s’està desenvolupant a tot Catalunya, entre tots els agents implicats, per tal d'establir conjuntament com volem que sigui l'espai de migdia dels centres educatius. La voluntat és generar un marc d'interès col·lectiu, no individual, per tal de construir plegats i democràticament el projecte educatiu de l'espai de migdia, tenint en compte els seus aspectes educatius, alimentaris i de servei.

Volem recollir un seguit de propostes que ens permetin assolir un consens el més ampli possible sobre com l’espai migdia s’integra dins del projecte educatiu del centre, definint plegats la qualitat educativa, alimentària i de servei de l’espai migdia.

Iniciem un procés participatiu que permeti definir, entre tots els agents implicats, com volem que sigui l’espai del menjador escolar.

Participació: 1a fase

Adreçada a tota la ciutadania, especialment a les persones, associacions i agents vinculats al sector (mesos de maig a juliol)

A. Sessions de debat presencials a Barcelona

Davant del ferm compromís d’animar a la màxima participació, en el marc del procés participatiu sobre els menjadors escolars, aquestes sessions presencials han de permetre debatre com volem que sigui l’espai de migdia on podreu fer les vostres aportacions

Calendari i inscripció:

Data

Lloc

Inscripció

20 de juny de 2019

de 17 a 19.30 h

Institut de Nàutica de Barcelona

Carrer de l'Escar, 6-8

Inscripció

26 de juny de 2019

de 17 a 19.30 h

CRP de Sant Andreu

Antigues oficines de Fabra i Coats

Carrer de Sant Adrià 20, 2a planta.

Inscripció

B. Sessions autogestionades

Paral·lelament, les entitats  i organitzacions que internament vulguin participar del procés podran organitzar la seva pròpia sessió autogestionada i fer arribar les seves propostes a través de participa.gencat.cat/processes/menjadors-escolars En acabar aquesta fase el Departament d’Educació presentarà unes primeres conclusions del procés participatiu.

C. Participació en línia

Es poden fer aportacions en línia a través del portal de participació.

Participació: 2a fase

Adreçada als centres educatius i als òrgans participatius formats per infants. És per això que el calendari s'ha adequat al del curs escolar (setembre - octubre)

A. Sessions autogestionades

Com a centres educatius o òrgans formats per infants, es poden organitzar sessions durant els mesos de setembre i octubre.   

B. Participació en línia

Es poden fer aportacions en línia a través del portal de participació.

Documents relacionats