Comissió d'absentisme escolar i abandonament prematur d'Horta-Guinardó

En el marc del Pla d’absentisme, s’han creat les comissions d’absentisme escolar i abandonament prematur de districte. Aquestes comissions són l’espai de coordinació i treball per al tractament de l’absentisme escolar en el districte, on participen representants dels centres educatius i serveis implicats. La comissió d’absentisme d'Horta-Guinardó es va constituir el dia 27 de maig del 2010 i va iniciar el pla de treball el curs 2010-2011. El curs 2013-2014 va incorporar la prevenció de l’abandonament escolar prematur al seu pla de treball.

Membres de la comissió d'Horta-Guinardó
Càrrec Nom
Presidència
Manel Domingo, inspector d'Educació
Secretaria Jordi Villar, tècnic de la Direcció de Serveis a les Persones
Àrea d’Orientació i Educació Inclusiva Meritxell Font, tècnica del Consorci d'Educació de Barcelona
Directora escola pública
Neus Capella, Escola Coves d'En Cimany
Directora institut públic Ma. Antònia Sorde, Institut Narcís Monturiol
Directora centre concertat
Coral Regi, Escola Virolai
Director centre d'educació especial Josep Dalmau, escola d'Aprenents S. Genís
Equip assessorament psicopedagògic Marisa Pérez, treballadora social
Directora territorial serveis socials
Montse Tejeda
Tècnica de prevenció i participació
Rosa Cervera
Guàrdia urbana Servei de Guàrdia Urbana de Proximitat
Mossos d'esquadra Elisa Pérez

Enllaços

Servei Educatiu d'Horta-Guinardó

Districte d'Horta-Guinardó