Comissió d'absentisme escolar i abandonament prematur de Gràcia

En el marc del Pla d’absentisme, s’han creat les comissions d’absentisme escolar i abandonament prematur de districte. Aquestes comissions són l’espai de coordinació i treball per al tractament de l’absentisme escolar en el districte, on participen representants dels centres educatius i serveis implicats. La comissió d’absentisme de Gràcia es va constituir el dia 22 d'abril del 2009 i va iniciar el pla de treball el curs 2009-2010. El curs 2013-2014 va incorporar la prevenció de l’abandonament escolar prematur al seu pla de treball.

Membres de la comissió de Gràcia
Càrrec Nom
Presidència
Antoni Domènech, inspector d'Educació
Secretaria Núria Martínez, tècnica de la Direcció de Serveis a les Persones
Àrea d’Orientació i Educació Inclusiva Meritxell Font, tècnica del Consorci d'Educació de Barcelona
Director escola pública
Ivan Trillo, Escola Josep Maria Jujol
Directora institut públic Araceli Cabrero, Institut Vila de Gràcia
Director centre concertat
Gregori Ponce, Escola Sant Josep
Joan Hueso,escola Vedruna
Equip assessorament psicopedagògic

Blanca Montaña, directora
Toni de Sivatte, treballador social

Coordinadora LIC Núris Miró
Directora territorial serveis socials
Rosa Maria Rubio
Tècnica de prevenció i participació
Rosa Espinosa
Guàrdia urbana Francesc Màrquez
Mossos d'esquadra Toni Martínez
Promotora escolar Marga Fernández

Enllaços

Servei Educatiu de Gràcia

Districte de Gràcia