Salta a contingut Salta a navegació primer nivell Salta a navegació segón nivell

Centres i serveis educatius

Comissió d'absentisme escolar i abandonament prematur de l'Eixample

En el marc del Pla d’absentisme, s’han creat les comissions d’absentisme escolar i abandonament prematur de districte. Aquestes comissions són l’espai de coordinació i treball per al tractament de l’absentisme escolar en el districte, on participen representants dels centres educatius i serveis implicats. La comissió l'Eixample es va constituir el dia 24 de març del 2010 i va iniciar el pla de treball el curs 2009-2010. El curs 2013-2014 va incorporar la prevenció de l’abandonament escolar prematur al seu pla de treball.

Membres de la comissió de l'Eixample 
Presidència
Dolors Martínez, inspectora d'Educació
Secretaria Núria Gallifa, tècnica de la Direcció de Serveis a les Persones
Àrea d’Orientació i Educació Inclusiva Mariona Sacrostán, tècnica del Consorci d'Educació
Director escola pública
Manel Lombardia, escola Ramon Llull
Directora institut públic Mireia Martínez, institut Jaume Balmes
Director centre concertat
Anna Pedrola Aliart, escola Mare de Déu del Roser
Equip assessorament psicopedagògic Yolanda Iñigo, treballadora social
Director territorial serveis socials
Sebastià López López
Tècnica de Prevenció i Participació
Anna Guitart
Guàrdia urbana Juan Miguel, Sergio Moran, Juli Ramon Martínez
Mossos d'esquadra David Romera

 

Enllaços

Servei Educatiu de l'Eixample

Districte Municipal de l'Eixample

Facebook Twitter Google Linkedin Pinterest Mail