Comissió d'absentisme escolar i abandonament prematur de Sarrià-Sant Gervasi

En el marc del Pla d’absentisme, s’han creat les comissions d’absentisme escolar i abandonament prematur de districte. Aquestes comissions són l’espai de coordinació i treball per al tractament de l’absentisme escolar en el districte, on participen representants dels centres educatius i serveis implicats. La comissió d’absentisme de Sarrià-Sant Gervasi es va constituir el dia 25 de gener del 2010 i va iniciar el pla de treball el curs 2009-2010. El curs 2013-2014 va incorporar la prevenció de l’abandonament escolar prematur al seu pla de treball.

Membres de la comissió Sarrià-Sant Gervasi
Càrrec Nom
Presidència
Oriol Busquets, inspector d'Educació
Secretaria Anna Insua Vilavella, tècnica de la Direcció de Serveis a les Persones
Àrea d’Orientació i Educació Inclusiva Meritxell Font, tècnica del Consorci d'Educació de Barcelona
Directora escola pública
Laia Perales, Escola Poeta Foix
Director institut públic Federico Caudet, Institut Menéndez Pelayo
Responsable d'absentisme centre concertat
Lluís Perernau, Escola Madres Concepcionistas
Equip assessorament psicopedagògic Glòria Maese, Treballadora social
Director territorial serveis socials
Xavier Molina
Tècnica de Prevenció i Participació
Gabi Barbeta
Guàrdia urbana Maria Gómez /Santi Sànchez
Mossos d'esquadra Xavier Boned

Enllaços

Servei Educatiu de Sarrià Sant Gervasi

Districte Municipal de Sarrià Sant Gervasi