Salta a contingut Salta a navegació primer nivell Salta a navegació segón nivell

Centres i serveis educatius

Comissió d'absentisme escolar i abandonament prematur de Ciutat Vella

En el marc del Pla d’absentisme, s’han creat les comissions d’absentisme escolar i abandonament prematur de districte. Aquestes comissions són l’espai de coordinació i treball per al tractament de l’absentisme escolar en el Districte, on participen representants dels centres educatius i serveis implicats. La comissió d’absentisme de Ciutat Vella es va constituir el dia 26 de juny del 2009 i va iniciar el pla de treball el curs 2009-2010. El curs 2013-2014 va incorporar la prevenció de l’abandonament escolar prematur al seu pla de treball.

Membres de la comissió Ciutat Vella 
Presidència
Mercè Berengueras, inspectora d'Educació
Secretaria Júlia Quintela, tècnica de la Direcció de Serveis a les Persones i al Territori
Àrea d’Orientació i Educació Inclusiva Mariona Sacristán, tècnica del Consorci d'Educació
Directora escola pública
Carme Codines Farré, escola Pere Vila
Directora institut públic Marta Vidal, institut Verdaguer
Directora centre concertat
Anna Regàs Forcadell, escola Sant Felip Neri
Equip assessorament psicopedagògic Neus Martínez, treballadora social
Director territorial serveis socials
José M ª Pellicero
Tècnica de prevenció
Lucia Boronat
Guàrdia urbana Benito Granados
Mossos d'esquadra Oscar Coma
Caporal Policia Comunitària Francisco Castro

 

Enllaços

Servei Educatiu de Ciutat Vella

Absentisme escolar al web del Consorci d'Educació

Facebook Twitter Google Linkedin Pinterest Mail