Salta a contingut Salta a navegació primer nivell Salta a navegació segón nivell

Centres i serveis educatius

Comissió d'absentisme escolar i abandonament prematur de Sant Martí

En el marc del Pla d’absentisme, s’han creat les comissions d’absentisme escolar i abandonament prematur de districte. Aquestes comissions són l’espai de coordinació i treball per al tractament de l’absentisme escolar en el districte, on participen representants dels centres educatius i serveis implicats. La comissió d’absentisme de Sant Martí es va constituir el dia 5 de maig del 2009 i va iniciar el pla de treball el curs 2009-2010. El curs 2013-2014 va incorporar la prevenció de l’abandonament escolar prematur al seu pla de treball.

Membres de la comissió de Sant Martí Director de Voramar:  Josep Romero
Presidència
Ignasi Almirall, inspector d'Educació
Secretaria Antònia Montagut, tècnica de la Direcció de Serveis a les Persones
Àrea d’Orientació i Educació Inclusiva
Mariona Sacristán, tècnica del Consorci d'Educació de Barcelona
Director escola pública
David Martín, escola Eduard Marquina
Directora institut públic Victòria Badia, institut Infanta Isabel
Director centre concertat
Josep Romero, escola Voramar
Equip assessorament psicopedagògic Rosa Solé, Psicopedagoga i Montserrat Sierra, Treballadora Social
Directora territorial serveis socials
Montserrat Colàs
Tècnica de prevenció i participació
Núria Torres
Guàrdia urbana Mercedes Carballo
Mossos d'esquadra Isabel Fiol i Meritxell Panades

Enllaços

Servei Educatiu de Sant Martí

Districte de Sant Martí

Facebook Twitter Google Linkedin Pinterest Mail