Salta a contingut Salta a navegació primer nivell Salta a navegació segón nivell

Centres i serveis educatius

Comissió d'absentisme escolar i abandonament prematur de Nou Barris

En el marc del Pla d’absentisme, s’han creat les comissions d’absentisme escolar i abandonament prematur de districte. Aquestes comissions són l’espai de coordinació i treball per al tractament de l’absentisme escolar en el districte, on participen representants dels centres educatius i serveis implicats. La comissió d’absentisme de Nou Barris es va constituir el dia 4 de maig del 2009 i va iniciar el pla de treball el curs 2009-2010. El curs 2013-2014 va incorporar la prevenció de l’abandonament escolar prematur al seu pla de treball.

Membres de la comissió de Nou Barris 
Presidència
Josep Antoni Martínez, inspector d'Educació
Secretaria Maria Iborra, tècnica de la Direcció de Serveis a les Persones
Àrea d’Orientació i Educació Inclusiva Mariona Sacristán, tècnica del Consorci d'Educació
Director escola pública
Alfons García, escola El Turó
Directora institut públic Pepa López, Institut Pablo Ruiz Picasso
Directora centre concertat
Rosa M. Gómez, FEDAC-Amílcar
Equip assessorament psicopedagògic Josep Puig Vidal, director d'Assessorament Psicopedagògic
Pla Jove Marta Capdevila, tècnica
Director territorial serveis socials
Nuria Baniandres
Tècnic de prevenció i participació
Guillem Encabo, tècnic de prevenció i participació
Guàrdia urbana Rocío Hermoso, caporal
Mossos d'esquadra Sònia Tramullas
Promotor escolar Paco Vargas Porras

 

 

Enllaços

Servei Educatiu de Nou Barris

Districte de Nou Barris

Facebook Twitter Google Linkedin Pinterest Mail