Comissió d'absentisme escolar i abandonament prematur de Les Corts

En el marc del Pla d’absentisme, s’han creat les comissions d’absentisme escolar i abandonament prematur de districte. Aquestes comissions són l’espai de coordinació i treball per al tractament de l’absentisme escolar en el districte, on participen representants dels centres educatius i serveis implicats. La comissió d’absentisme de Les Corts es va constituir el dia 21 de gener del 2010 i va iniciar el pla de treball el curs 2009-2010. El curs 2013-2014 va incorporar la prevenció de l’abandonament escolar prematur al seu pla de treball.

Membres de la comissió de Les Corts
Càrrec Nom
Presidència
Berta Borràs, inspectora d'Educació
Secretaria Laia Miró, tècnica de la Direcció de Serveis a les Persones
Àrea d’Orientació i Educació Inclusiva Meritxell Font, tècnica del Consorci d'Educació de Barcelona
Directora escola pública
Arantxa Framis, Escola Pau Romeva
Directora institut públic Núria Vallduriola, Institut Pedralbes
Director centre concertat
Armard López, Escola Santa Teresa de Lisieux
Equip assessorament psicopedagògic

Rosa Rivas, treballadora social

Director territorial serveis socials
Xavi Molina
Tècnica de prevenció i participació
Laia Creus
Guàrdia urbana Francina López
Mossos d'esquadra Agent 13582

Enllaços

Servei Educatiu de Les Corts

Districte de Les Corts