Cicles formatius on han quedat places vacants per al curs 2023-2024

En el context actual la formació és l’eina més important per millorar l’ocupabilitat de les persones i preparar-les per accedir a ocupacions amb futur en el món laboral.

Quins cicles formatius tenen vacants?

Cicles formatius amb places vacants després de la segona volra de preinscripció:

Cicles formatius de grau mitjà
Alimentari
Forneria, pastisseria i confiteria Institut dels Aliments de Barcelona Matí Públic
Elaboració de productes alimentaris Institut dels Aliments de Barcelona Matí Públic
Comercialització de productes alimentaris Institut dels Aliments de Barcelona Matí Públic
Salut i biociències
Cures auxiliars d'infermeria Centre d'Estudis Catalunya Matí i tarda Privat
Farmàcia i parafarmàcia  Stucom Córsega-Sant Francesc Matí Privat
Planta Química (productes farmacèutics i cosmètics) Institut narcís Monturiol Matí Públic
Digital      
Sistemes microinformàtics i xarxes Institut Mare de Déu de la Mercè Matí Públic
Sistemes microinformàtics i xarxes Roca Matí i tarda Privat
Sistemes microinformàtics i xarxes Centre d'Estudis Politècnics Matí i tarda Privat
Sistemes microinformàtics i xarxes Stucom Pelai Matí i tarda Privat
Sistemes microinformàtics i xarxes Institut Tecnològic de Barcelona Matí Públic
Sistemes microinformàtics i xarxes Joan Pelegrí Matí Privat
Activitats empresarials i logístiques
Activitats comercials Joan Pelegrí Matí Privat
Activitats comercials Centre d'Estudis Politècnics Matí Privat
Activitats comercials Institut Poblenou Tarda Públic
Conducció de vehicles de transport per carretera Institut Mare de Déu de la Mercè Tarda Públic
Gestió administrativa (àmbit sanitari) Sagrat Cor de Sarrià Matí i tarda Privat
Gestió administrativa Institut Poblenou Tarda Públic
Esportiu
Guia en el Medi Natural i de Temps de Lleure Institut Ferran Tallada Matí Públic
Guia en el Medi Natural i de Temps de Lleure Institut Vall d'Hebron Matí Públic
Indústria avançada intel·ligent
Carrosseria Institut Mare de Déu de la Mercè Matí Públic
Electromecànica de vehicles automòbils Monlau Tarda Privat
Instal·lacions elèctriques i automàtiques Ceir - Arco Aragó Matí Privat
Manteniment electromecànic Institut Anna Gironella de Mundet matí Públic
Electromecànica de vehicles automòbils Roca Matí i tarda Privat
Carrosseria Ceir - Arco Villarroel Matí Privat
Electromecànica de vehicles automòbils Institut La Guineueta Tarda Públic
Mecanització (manteniment i reparació en rellotgeria) Institut Mare de Déu de la Mercè Tarda Públic
Instal·lacions elèctriques Jesuïtes  Clot - El CLot Matí Privat
Indústries creatives i art
Video discjòquei i so Villar Matí i tarda Privat
Restauració, hoteleria i turisme
Serveis en restauració Institut Escola d'Hoteleria i Turisme de Barcelona Matí Públic
Socioeducatiu
Atenció a persones en situació de dependència Sagrat Cor-Sarrià Matí i tarda Privat
Atenció a persones en situació de dependència Centre d'Estudis Catalunya Matí i tarda Privat
Atenció a persones en situació de dependència Stucom Còrsega - Sant Francesc Matí Privat
Atenció a persones en situació de dependència Institut Ferran Tallada Matí Públic
Atenció a persones en situació de dependència Escola Professional Salessiana Matí Privat
Atenció a persones en situació de dependència Santapau-Pifma Matí Privat
Medi ambient i sostenibilitat
Producció agroecològica Institut de Sostenibilitat i Medi Ambient de Barcelona Matí Públic
Jardineria i floristeria Institut de Sostenibilitat i Medi Ambient de Barcelona Matí Públic
Xarxes i estacions de tractament d'aigües Institut de Sostenibilitat i Medi Ambient de Barcelona Matí Públic
Aprofitament i conservació del medi natural Institut de Sostenibilitat i Medi Ambient de Barcelona Matí Públic
Instal·lacions frigorífiques i de climatització  Jesuïtes Clot  Tarda Privat
Imatge i benestar
Estètica i bellesa Institut Vall d'Hebron Tarda Públic
Estètica i bellesa Institut Salvador Seguí Tarda Públic
Perruqueria i cosmètica capil·lar Institut Vall d'Hebron Tarda Públic
Perruqueria i cosmètica capil·lar Institut Salvador Seguí Matí Públic
Perruqueria i cosmètica capil·lar Institut Mare de Déu de la Mercè Matí Públic

 

Cicles formatius amb places vacants després de la segona volra de preinscripció:

Cicles formatius de grau superior
Salut i biociències
Audiologia protètica Jesuïtes Clot - El Clot Tarda Privat
Audiologia protètica Institut Salvador Seguí  Institut Salvador Seguí Tarda Públic
Dietètica Centre d'Estudis Catalunya Matí i tarda Privat
Dietètica ETP Xavier Tarda Privat
Dietètica Institut dels Aliments de Barcelona Tarda Públic
Dietètica Stucom Córsega - Sant Francesc Matí Privat
Documentació i administració sanitària Centre d'Estudis Catalunya Matí i tarda Privat
Electromedicina clínica Institut Rambla Prim Matí Públic
Laboratori d'anàlisi i control de qualitat Joan Pelegrí Tarda Privat
Òptica d'ullera Institut Salvador Seguí Matí Públic
Ortropòtesi i productes Institut Salvador Seguí Tarda Públic
Digital
Animacions en 3D, jocs i entorns interactius Jesuïtes Sarrià - Sant Ignasi Matí i tarda Privat
Admonistració de sistemes informàtics en xarxa Institut La Guineueta Tarda Públic
Activitats empresarials i logístiques
Assistència a la direcció Institut Joan Brossa Matí Públic
Gestió de vendes i espais comercials Institut Lluïsa Cura Matí Públic
Gestió de vendes i espais comercials Institut Poblenou Matí Públic
Administració i finances Institut La Guineueta Tarda Públic
Assistència a la direcció Institut Vall d'Hebron Tarda Públic
Màrqueting i publicitat Monlau Matí i tarda Privat
Màrqueting i publicitat Institut Lluïsa Cura Tarda Públic
Màrqueting i publicitat (Gestor d'asegurances) Institut Lluïsa Cura Tarda Públic
Administració i finances Stucom Pelai Matí i tarda Privat
Administració i finances Santapau-Pifma Tarda Privat
Administració i finances Institut Vall d'Hebron Tarda Públic
Administració i finances Institut Joan Brossa Tarda Públic
Administració i finances (Gestor d'assegurances)  Institut Poblenou Matí Públic
Màrqueting i publicitat Stucom Pelai Matí i tarda Privat
Transport i logística Prat Matí Privat
Comerç internacional López Vicuña Matí Privat
Comerç internacional Prat Matí Privat
Màrqueting i publicitat Prat Matí Privat
Esportiu
Ensenyament i animació socioesportiva Institut de l'Esport de Barcelona Tarda Públic
Ensenyament i animació socioesportiva Institut Ferran Tallada Matí Públic
Ensenyament i animació socioesportiva Institut de Nàutica de Barcelona Matí Públic
Indústria avançada intel·ligent
Automoció Institut Mare de Déu de la Mercè Tarda Públic
Automoció Ceir Arco Villarroel Tarda Privat
Disseny en fabricació mecànica (desenvolupament virtual de l'automòbil) Institut Mare de Déu de la Mercè Tarda Públic
Disseny en fabricació mecànica  Institut Escola del Treball Tarda Públic
Automatització i robòtica industrial Institut Rambla Prim Tarda Públic
Sistemes de telecomunicacions i informàtics Institut Anna Gironella de Mundet Matí Públic
Programació de la producció en fabricació mecànica Institut Escola del Treball Tarda Públic
Sistemes electrotècnics i automatitzats Ceir - Arco Aragó Matí Privat
Sistemes electrotècnics i automatitzats Institut Anna Gironella de Mundet Matí Públic
Automoció Monlau Tarda Privat
Sistemes electrotècnics i automatitzats Institut Rambla Prim Matí Públic
Patronatge i moda Institut Anna Gironella de Mundet Tarda Públic
Sistemes electrotècnics i automatitzats (instal.elèctriques i comunicacions vaixell) Institut de Nàutica de Barcelona Tarda Públic
Sistemes de telecomunicacions i informàtics Institut Mare de Déu de la Mercè Matí Públic
Sistemes de telecomunicacions i informàtics Escola Professional Salesiana Tarda Privat
Automoció Roca Matí i tarda Privat
Automoció Jesuïtes del Clot Matí Privat
Mecatrònica industrial Jesuïtes del Clot Matí Privat
Restauració, hoteleria i turisme
Guia, informació i assistència turístiques Institut Lluïsa Cura Matí Públic
Gestió d'allotjaments turístics Jesuïtes Sarrià - Sant Ignasi Matí i tarda Privat
Direcció de serveis en restauració Institut Escola d'Hoteleria i Turisme Barcelona) Matí Públic
Direcció de cuina Jesuïtes Sarrià Sant Ignasi Matí i tarda Públic
Gestió d'allotjaments turístics  Institut Escola d'Hoteleria i Turisme de Barcelona Matí Públic
Socioeducatiu
Promoció de la igualtat de gènere Bemen 3 Matí i tarda Privat
Integració social Stucom Còrsega - Sant Francesc Matí Privat
Integració social Roca Matí i tarda Privat
Educació infantil ETP Xavier Tarda Privat
Educació infantil Ceir - Arco Aragó Tarda Privat
Integració social Institut Miquel Tarradell Tarda Públic
Animació sociocultural i turística Institut Salvador Seguí Matí Públic
Formació per a la mobilitat segura i sostenible Institut Mare de Déu de la Mercè Tarda Públic
Integració social Bemen 3 Matí i tarda Privat
Mediació comunicativa Ceir - Arco Villarroel Tarda Privat
Integració social Institut Ferran Tallada Tarda Públic
Integració social Ceir - Arco Aragó Matí Privat
Integració social Jesuïtes Sarrià - Sant Ignasi Matí i tarda Privat
Integració social Ceir - Arco Villarroel Tarda Privat
Integració social Comercial Català Matí i tarda Privat
Medi ambient i sostenibilitat
Gestió forestal i del medi natural Institut de Sostenibilitat i Medi Ambient de Barcelona Matí Públic
Prevenció de riscos professionals Institut La Guineueta Tarda Públic
Educació i control ambiental Institut Rambla Prim Matí Públic
Gestió de l'aigua Institut de Sostenibilitat i Medi Ambient de Barcelona Matí Públic
Educació i control ambiental Institut de Sostenibilitat i Medi Ambient de Barcelona Matí Públic
Energies renovables Escola Professional Salesiana Tarda Privat
Energies renovables Institut Rambla Prim Tarda Públic
Química i salut ambiental Institut Narcís Monturiol Tarda Públic
Imatge i benestar
Termalisme i benestar Institut Salvador Seguí Tarda Públic
Estètica integral i benestar Institut Mare de Déu de la Mercè Tarda Públic
Assessoria d’imatge personal i corporativa  Institut salvador Seguí Tarda Públic
Estilisme i direcció de perruqueria Institut Vall d'Hebron Matí Públic
Indústries cretives i art      
So per audiovisuals i espectacles Villar Matí i tarda Privat

La informació publicada en aquest espai pot variar en funció de les matrícules que es vagin formalitzant aquests dies. 

Requisits

La matrícula és oberta a tothom que compleixi els requisits que es comparteixen a continuació. 

CICLE FORMATIU DE GRAU MITJÀ

CICLE FORMATIU DE GRAU SUPERIOR

Inscripció

Truca o apropa’t al centre educatiu on hi ha vacants i formalitza la teva matrícula.

Cursos d'especialització

Matrícula oberta a tots els cursos d’especialització https://fp.edubcn.cat/estudis?t=cefp# adreça’t als centres educatius per formalitzar la teva inscripció. 

Més informació

Oficina d'Accés a la Formació Professional. Oficina d'informació i tràmits sobre la formació professional i els ensenyaments postobligatoris, en general

Web de preinscripció del Departament d'Educació:

Vacants als cicles de grau mitjà

Vacants als cicles de grau superior