Alumnat i famílies

Preinscripció als ensenyaments postobligatoris per al curs 2018-2019. Places vacants

Places vacants

Alumnat que ha participat en el procés de preinscripció

Instruccions

Batxillerat

L'alumnat preinscrit al batxillerat no artístic, si ha obtingut plaça però no s'ha graduat, ha de fer una reserva en el centre durant el període ordinari de matrícula del 4 a l'11 de juliol i fer efectiva la matrícula del 5 al 7 de setembre, si aleshores ha obtingut el graduat. 

L'alumnat preinscrit que no hagi obtingut cap assignació ha d'estar pendent de la llista d'espera fins al 25 de setembre. Un cop tancada la matrícula de setembre de batxillerat no artístic, els centres poden oferir les vacants resultants a les persones interessades.

Batxillerat artístic

L'alumnat que hagi participat en el procés de preinscripció del batxillerat de la modalitat d'arts i que no compleixi els requisits acadèmics per matricular-se en aquests ensenyaments durant el període de matrícula ordinari, no se li manté la plaça assignada.

L'alumnat preinscrit en un batxillerat artístic que no ha tingut plaça assignada queda en llista d'espera fins al 25 de setembre. Es pot adreçar als centres que disposen efectivament de vacants (perquè no tenen llista d'espera) per tal que aquests centres les gestionin segons el seu criteri, normalment l'ordre d'arribada, des del mes de juliol.

Cicles formatius de grau superior

El dia 17 de juliol es publica la llista d'alumnat admès, llista d'espera i les places assignades als Cicles Formatius Grau Superior.

Tots aquells que han obtingut plaça es poden matricular als centres adjudicats. Es considera que l’alumnat que no formalitza la matrícula en el període establert renuncia a la plaça adjudicada.

Un cop finalitzat el període ordinari de matrícula, si queden places vacants, el centre ofereix aquestes places als participants en el procés de preinscripció que no hagin estat assignats en la primera petició, respectant l'ordre de la llista d'espera. La llista d'espera està en funcionament fins al 5 de setembre de 2018.

Si us heu preinscrit i no heu accedit a un CFGS us podeu dirigir als centres amb vacants i sol·licitar la matricula.

Un cop acabat el procés de matricula es posaran a disposició dels interessats tant per als preinscrits com per als no preinscrits les places vacants dels CFGS. El Consorci d’Educació de Barcelona informarà del procediment.

Cicles formatius de grau mitjà

El dia 3 de juliol es publiquen les places assignades als cicles formatius grau mitjà i tots aquells que obtinguin plaça es poden matricular als centres adjudicats.

Un cop finalitzat el període ordinari de matrícula, si queden places vacants, el centre ofereix aquestes places als participants en el procés de preinscripció que no hagin estat assignats en la primera petició, respectant l'ordre de la llista d'espera. La llista d'espera està en funcionament fins al 27 de juliol de 2018.

L’alumnat que no ha obtingut plaça s’ha d’esperar fins al 27 de juliol, per tal que els centres puguin actualitzat la llista d’espera.

Si passada aquesta data no han obtingut plaça cal que el 4 de setembre refacin la seva preinscripció sol·licitant d’altres CFGM.

PFI

El dia 3 de juliol es publiques als centres on s’han fet les preinscripcions, les llistes d'alumnat admès i que han de formalitzar la matrícula.

L’alumnat que no aconsegueixi plaça ha de dirigir-se a les seus del Servei d’Orientació Pla Jove.

L’alumnat que no es matricula es considera que renuncia a la plaça adjudicada, llevat que es produeixi un endarreriment per causes justificades i així ho comuniquin al centre.

Consultes personalitzades o dubtes relacionats amb el procés

Els dies 5, 6 i 10 de juliol es podran fer consultes personalitzades o aclarir dubtes relacionades amb el procés.

PFI i Cicles Formatius de Grau Mitjà  5, 6, i 10 de juliol

Alumnat que no ha participat en el procés de preinscripció

  •  Haurà d’esperar a finalitzar tot el període de matriculació: setembre de 2018

Aclariment: els centres fan directament la gestió de:

  • el resultat de l’admissió
  • les llistes d’espera
  • les vacants existents al començament del període de matriculació
  • les que es puguin generar després del període de matriculació

 

Facebook Twitter Google Linkedin Pinterest Mail