Programes de formació i inserció. Preinscripció curs 2021-2022

Per accedir a un programa de formació i inserció cal formalitzar la sol·licitud de preinscripció corresponent encara que s'estiguin cursant altres ensenyaments al mateix centre. Aquesta sol·licitud s'ha de presentar al centre i per al programa demanat en primer lloc.

Calendari

Preinscripció
07/05

Oferta inicial de places escolars: 7 de maig de 2021
Publicació del nombre de places escolars per centre i curs.

 

des del 10/05 fins al 21/05

Presentació de sol·licituds: del 10 al 21 de maig de 2021
És molt important respectar les dates, perquè les sol·licituds que es presentin fora d'aquest termini perdran totes les prioritats que haurien pogut tenir a l'hora d'obtenir la plaça. Els criteris de prioritat serveixen per donar una puntuació a cada sol·licitud. D'aquesta manera s'estableix l'ordre d'accés a les places de cada centre.

 

des del 10/05 fins al 28/05

Entrevistes d'orientació i valoració: del 10 al 28 de maig de 2021
Es tracta d'entrevistes d'orientació i valoració de l'adequació del programa a la situació, els interessos, motivació i aptituds de l'alumne/a així com a la seva manca d'experiència laboral. Tindran lloc segons la convocatòria individual feta pel centre.

 

03/06

Llista de sol·licituds amb la puntuació provisional: 3 de juny de 2021
Un cop acabat el període de presentació de sol·licituds, els centres educatius estudien cadascuna de les peticions que han rebut: n'analitzen les dades, els criteris de prioritat que les famílies demanen que es tinguin en compte, i també els documents justificatius. Tot seguit, publiquen la llista de sol·licituds amb els barems provisionals. En aquesta llista hi ha les sol·licituds ordenades alfabèticament amb la puntuació que ha rebut cada sol·licitud en aplicar-hi el barem.

 

04/06

Sorteig per resoldre les sol·licituds de preinscripció empatades en punts: 4 de juny de 2021
El nombre de places a cada centre educatiu és limitat. Si el nombre de peticions supera el d'alumnes que l'escola pot acollir, cal aplicar un sistema de desempat entre les sol·licituds que tenen la mateixa puntuació. Per fer-ho, s'obté un número per sorteig a partir del qual s'ordenen totes les peticions empatades en punts, tenint en compte el número de desempat que s'ha assignat a cada sol·licitud. El sorteig tindrà lloc a les 11 hores, als serveis centrals del Departament d'Educació (Via Augusta, 202-226 de Barcelona).

6.626, número per determinar l'ordre en cas d'empat (números assignats: 7.436)

des del 04/06 fins al 11/06

Presentació de reclamacions: del 4 a l'11 de juny de 2021
Durant aquest període, si detectes alguna errada o anomalia en el barem assignat, pots presentar una reclamació.

 

16/06

Llista de sol·licituds amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions: 16 de juny de 2021
Un cop resoltes totes les reclamacions presentades, el centre publica la llista definitiva de sol·licituds amb la puntuació i el número de desempat corresponent.

 

 

06/07

Oferta final de places escolars: 6 de juliol de 2021
Publicació del nombre de places escolars per centre i curs.

 

06/07

Llista d'alumnes admesos i llista d'espera: 6 de juliol de 2021
Finalment, publicació de la llista d'alumnes admesos al centre i de la llista d'espera.

 

Formalitzar la matrícula
des del 01/09 fins al 10/09

Matriculació: de l'1 al 10 de setembre de 2021
Un cop s'ha publicat la llista final d'alumnes admesos en cada centre, comença el període de matriculació dels alumnes preinscrits amb plaça assignada.