Cursos d'especialització FP Curs 2021-2022

Per accedir a un curs d'especialització de formació professional cal formalitzar la sol·licitud de preinscripció. Només es pot presentar una sol·licitud per persona.

La sol·licitud, disponible al tràmit de la preinscripció, es presenta al centre demanat, junt amb la documentació acreditativa. No s'admeten sol·licituds fora de termini. La falsedat o frau en les dades al·legades o la presentació de més d'una sol·licitud de preinscripció comporten la invalidació dels drets de prioritat que puguin correspondre.

Si vols estar al cas de les diferents dates clau i dels terminis, has de tenir en compte alguns aspectes:

 • El procés de preinscripció escolar s'inicia a mitjans de febrer i acaba amb la formalització de la matrícula, al juliol.
 • Durant tot aquest temps, hi ha dates i terminis associats a actuacions clau que has de tenir presents, ja que determinen l'assignació final de places als centres educatius.

Així, has d'estar pendent de les dates i de les gestions específiques de cada moment del procés:

 • Abans del 18 de juny de 2021: cada centre haurá d'haver publicat al seu tauler d'anuncis el calendari d'actuacions, que haurà de detallar:
  • l'oferta de places,
  • el període de presentació de sol·licituds,
  • la data, hora i lloc del sorteig per obtenir el número de desempat,
  • les dates de publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació provisional,
  • el termini per presentar reclamacions, que és de 5 dies,
  • la llista de sol·licituds amb la puntuació definitiva,
  • la llista d'alumnes admesos
  • i el període de matrícula.
 • De l'1 al 7 de juliol de 2021: presentació de sol·licituds.
 • Abans del 30 de juliol: finalització del procés.