Ampliació de la sol·licitud de preinscripció

El Departament d’Educació ha enviat un correu electrònic a totes les famílies que vau fer la sol·licitud de preinscripció per al vostre fill/a a I3 i 1r d’ESO i no heu obtingut plaça en cap de les opcions demanades, per tal que participeu ara en el torn d’ampliació. En aquest torn podreu afegir a la vostra petició fins a 5 nous centres que podreu escollir d’entre els que encara tinguin places vacants un cop fet el primer torn d’assignacions. Aquest torn d’ampliació estarà obert del 29 al 31 de maig.

També podrà participar en aquest torn d’ampliació l’alumnat de cursos intermedis que hagi demanat explícitament plaça d’ofici i que no l’hagi obtinguda en el primer torn d’assignació.

Aquests llistats volen facilitar la tria de les famílies en aquest procés d’ampliació de sol·licituds agrupant els centres amb vacants disponibles per zona i facilitant les seves dades de contacte. En qualsevol cas, la disponibilitat real de places vacants és la que ofereix l’aplicació del Departament d’Educació a la que podeu accedir des de l’enllaç rebut al correu.

Preguntes més freqüents

A continuació, us fem un recull de preguntes freqüents relacionades amb l’ampliació de sol·licituds:

Per què heu rebut aquest correu?

Perquè no heu aconseguit plaça per al vostre fill/a en cap dels centres que vau escollir en la sol·licitud i se li ha d’assignar un centre d’ofici. Això inclou les famílies que vau fer la preinscripció per a alumnat d’I3 o 1r d’ESO i les d’altres cursos que vau demanar explícitament plaça d’ofici en la sol·licitud.

Quant temps teniU per fer l’ampliació de places?

Des del moment en què rebeu el correu electrònic del Departament d’Educació amb l’enllaç —avui, 29 de maig—, fins al dia 31 de maig a les 23.59 h. Com que es tracta d’una aplicació en línia, s’hi podrà accedir les 24 h del dia.

Com es participa en el procés d’ampliació?

En el correu electrònic que heu rebut —a l’adreça que vau informar en la sol·licitud de preinscripció— hi ha un enllaç que us dona accés a l’aplicació informàtica per ampliar la vostra sol·licitud amb un màxim de 5 centres en els quals és previst que encara hi hagi places vacants al final del procés (*). Mentre l’aplicació estigui oberta (fins al dia 31 de juny a les 23.59 h), podreu modificar la selecció que feu de centres.

Tingueu en compte que no estareu a la llista d’espera dels centres que seleccioneu en aquesta ampliació. Les llistes d’espera només es preveuen per als centres consignats en la petició original.

(*) ATENCIÓ: En la selecció de centres apareixeran els centres de tot Catalunya. Cal que us assegureu que només seleccioneu centres de Barcelona, si aquesta és la vostra intenció.

Per què és recomanable participar en aquest procés? Quin avantatge us reporta?

Perquè us ofereix una segona oportunitat per triar centre abans que l’aplicació us assigni un centre d’ofici d’entre els que encara tinguin plaça al final del procés. Participar-hi no us pren el dret ni la possibilitat de fer un recurs al final del procés si no esteu d’acord amb la plaça assignada.

En qualsevol cas, la participació en el procés d’ampliació és totalment voluntària i, si no hi voleu participar, igualment se us farà una assignació de centre d’ofici al final del procés.

I després d’haver fet l’ampliació, què?

Durant els dies posteriors a la vostra segona tria, es farà l’assignació de places vacants entre les famílies que hagin participat en el procés. En cas que hi hagi més sol·licituds que places vacants en un centre, se seguiran els mateixos criteris de desempat que es preveuen per a l’assignació inicial. Si se us ha pogut assignar un centre demanat en el torn d’ampliació, ho veureu reflectit a la llista d’assignacions que els centres publicaran el dia 10 de juny. Si no se us ha pogut assignar cap dels centres demanats en el torn d’ampliació, se us farà una assignació manual entre algun dels centres amb vacants que hagin quedat al final del procés, i també ho podreu consultar a la llista d’assignacions que els centres publiquen el dia 10 de juny.

I si no heu rebut cap correu electrònic amb l’enllaç a l’aplicació?

Aquest correu només el rebran les famílies a les quals no se’ls ha assignat cap dels centres que havien triat en la seva sol·licitud de preinscripció, i s’ha enviat a l’adreça que hi van consignar. Reviseu bé la vostra bústia per veure si hi ha el correu enviat pel Departament d’Educació (mireu, també, a la carpeta del correu brossa!).

Les famílies que no hàgiu rebut cap correu electrònic durant el matí del dia 29 de maig no heu de participar en el procés. Això es pot deure a qualsevol dels motius següents:

  • Perquè ja se us ha assignat un dels centres consignats en la petició original.
  • Perquè fèieu la preinscripció per a un nivell intermedi i, tot i no obtenir plaça, no demanàveu assignació d’ofici.
  • Perquè el vostre fill/a té la consideració d’alumne/a amb NEE; en aquest cas, si no se li ha pogut assignar cap dels centres demanats, s’ha fet l’assignació d’ofici amb criteris d’equilibri i equitat en la distribució.
  • Perquè l’adreça de correu electrònic consignada no era correcta (en aquest cas, us podeu dirigir a qualsevol oficina d’atenció del Consorci d’Educació i, si acrediteu que sou les persones que han fet la preinscripció, es farà el canvi d’adreça).

Si a la preinscripció no vam indicar en cap moment que volguéssim plaça d’ofici, per què se’ns assigna? És obligat fer la matrícula a la plaça assignada d’ofici?

Per a tot l’alumnat que fa una sol·licitud a I3  i no ha obtingut plaça en cap dels centres sol·licitats es fa una assignació d’ofici encara que la família no ho hagi demanat explícitament en la sol·licitud. L’assignació de plaça en el període de preinscripció no obliga a formalitzar la matrícula, però si no es formalitza en el període corresponent, es perd la plaça obtinguda. L’escolarització no és obligatòria fins a 1r de primària, però sí que és altament recomanable.

Per a tot l’alumnat que fa una sol·licitud a 1r d’ESO, i no ha obtingut plaça en cap dels centres sol·licitats, es fa una assignació d’ofici encara que la família no ho hagi demanat explícitament en la sol·licitud. L’assignació de plaça en el període de preinscripció no obliga a formalitzar la matrícula al centre on s’ha obtingut plaça, però si no es formalitza en el període corresponent, es perd la plaça obtinguda. Si, finalment, la família de l’alumne/a decideix que aquest romangui al centre on fa 6è perquè té continuïtat a 1r d’ESO i no s’ha informat que no es continuava, llavors només ha de fer la matrícula de continuïtat i no formalitzar la matrícula al centre assignat a la preinscripció.

Com podem tenir informació sobre els centres (projecte educatiu, instal·lacions, etc.)?

A la llista que us facilitem, hi podeu trobar la informació de contacte de cada centre, i també l’adreça del seu web. Alguns centres organitzen xerrades o trobades informatives per a aquesta ampliació