Els ensenyaments artístics d'arts plàstiques i disseny

Què estudiaràs? De què treballaràs?