Currículum

Els ensenyaments artístics tenen com a finalitat proporcionar als alumnes una formació artística de qualitat i garantir la qualificació dels futurs professionals d'art dramàtic, d'arts plàstiques i disseny, de dansa i de música.

Arts plàstiques i disseny 

Aquests estudis tenen diferents especialitats, agrupades en famílies, i poden ser de grau mitjà i de grau superior.

Comprenen trenta-un cicles de grau mitjà i trenta-set cicles de grau superior, pertanyents a tretze famílies.

Ensenyaments superiors de disseny

Aquests ensenyaments tenen una durada de tres cursos.

Dansa 

Aquests estudis comprenen ensenyaments elementals, professionals i superiors.

Conservació i restauració de béns culturals

Aquests ensenyaments tenen una durada de 4 cursos. Al finalitzar s’obté el títol de Grau en Conservació i Restauració de Béns Culturals.

Música

Aquests estudis comprenen ensenyaments elementals, professionals i superiors.

Art dramàtic

Aquests estudis comprenen un sol grau de caràcter superior, organitzat en quatre cursos.