Salta a contingut Salta a navegació primer nivell Salta a navegació segón nivell

Agenda

Torna

Vols conèixer i debatre sobre Educació a l'hora?

23/10/2019 Debat

Per afrontar els reptes educatius d’avui cal superar el debat entre jornada contínua i jornada partida i construir uns horaris propis del segle XXI: més saludables, més equitatius i que milloren els aprenentatges. 

La Fundació Jaume Bofill i la Federació de Moviments de Renovació Pedagògica han elaborat una proposta d’horari escolar per al país, a la llum dels reptes educatius i socials d’avui. 

A Catalunya el debat sobre com han de ser els horaris escolars ha estat present al llarg d’aquestes darreres dècades en molts àmbits de la comunitat educativa, alguns recollits en documents com "Per un horari i jornada escolar: pedagògicament positius, laboralment raonables i socialment satisfactoris", elaborat pel MUCE (Marc Unitari de la Comunitat Educativa) l’any 1993, o els textos del Consell Escolar de Catalunya (CEC) sobre el calendari i la jornada escolars (2002 i 2009).  Els últims anys, però, el debat sobre els temps educatius ha estat molt condicionat per la pugna entre mantenir la jornada partida tradicional o instaurar l’horari continu matinal, obviant l’existència d’altres opcions possibles

Educació a l’hora proposa uns horaris més saludables, més equitatius i que milloren els aprenentatges:

1. Els horaris actuals responen a un model d’aprenentatge rígid i homogeni, no contribueixen a reduir les desigualtats educatives, aprofiten poc els recursos educatius del territori, imposen un ritme de treball estressant per alumnes i docents,  i no garanteixen que les activitats educatives es realitzin dins uns horaris saludables .

2. Educació a l’hora planteja 5 eixos de la transformació dels horaris

  • Reducció, diversificació i personalització del temps lectiu.
  • Enriquiment del projecte educatiu amb activitats educatives opcionals en l’escola i en l’entorn.
  • Participació interdisciplinar de perfils diferents d’educadors durant l’horari del centre educatiu.
  • Flexibilitat en els horaris d'entrada i sortida i reducció de la pausa de migdia.
  • Temps de migdia inclòs en el projecte educatiu de centre i situat en franja horària saludable de 12 h a 14 h.       

3. Es proposa un horari educatiu que inclou activitats lectives i no lectives en col·laboració amb l’entorn, temps de reforç educatiu i  flexibilitat en l’horari d’entrada i de sortida

4. La proposta inclou les etapes d’infantil, primària i secundària i vol ser extensible a tot el sistema, per evitar diferències horàries  entre centres i no incrementar la segregació                per motius d’oferta horària

5. La proposta té avantatges per a totes la comunitat educativa: infants i adolescents, famílies, docents i altres educadors i territori

Si voleu saber de què va la proposta de nous horaris, debatre-la, conèixer experiències de canvis d'horaris, donar la teva opinió i (per què no?) divertir-te en un acte dinàmic i amb sorpreses, t'esperem el dia 23 d'octubre, de 9 a 14h, a la Sala Teatre del CCCB. 

Per a més informació del projecte, entra a www.educacioalhora.cat

Organitza Fundació Jaume Bofill
Horari de 9 a 14 h
Lloc Sala Teatre del CCCB
Més informació Fundació Jaume Bofill
Facebook Twitter Google Linkedin Pinterest Mail