Salta a contingut Salta a navegació primer nivell Salta a navegació segón nivell

Agenda

Torna

XVI Jornada de Qualitat a l’Ensenyament

08/11/2018 Jornada

El Programa de qualitat i millora contínua (PQiMC) es proposa el repte de la recerca contínua de reconeguts models de gestió internacionals, per configurar un model propi innovador que asseguri que les nostres escoles disposen de referents de gestió per assolir els objectius proposats pels diferents projectes educatius. El PQiMC ofereix, doncs, un conjunt d’accions orientades a guiar, formar, reflexionar i implementar sistemes de gestió efectius als centres del Projecte.

El programa d’aquesta XVI Jornada de Qualitat a l’Ensenyament pretén posar el focus en la importància que té la gestió de la innovació per tal que la creativitat de les persones i grups d’interès dels centres educatius, es pugui materialitzar en noves fórmules de proporcionar més valor, tant als processos d’ensenyament i aprenentatge com a la resta d’activitats que desenvolupen les nostres institucions. Assolir l’efectivitat en la gestió de la innovació ha d’ajudar a proporcionar a la societat resultats excel·lents i sostenibles al llarg del temps. Per això cal aconseguir que les nostres organitzacions esdevinguin fiables, inclusives, equitatives i innovadores, la qual cosa requerirà d’un lideratge àgil i responsable que pugui afrontar, i aprofitar, els enormes reptes presents i futurs que té l’educació.

Organitza Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial del Departament d’Ensenyament
Horari de 8.30 a 14 hores
Lloc Universitat Autònoma de Barcelona
Edifici Blanc - Vila universitària
Bellaterra
Més informació Programa de la Jornada
Facebook Twitter Google Linkedin Pinterest Mail