!més
info

Professorat i PAS

Comunicació urgent d'incidències dels nomenaments o contractes

Aquest formulari està adreçat al personal docent o PAS que havent estat seleccionat per via telemàtica o telefònica per a una substitució o interinatge hagi de resoldre una incidència de caràcter urgent que requereixi una atenció immediata de l’Àrea de Recursos Humans.

L’Àrea de Recursos Humans prioritzarà les urgències, i contactarà amb vosaltres si és imprescindible per a la seva resolució.

Aquest formulari serveix exclusivament per solucionar els supòsits que requereixen una resposta urgent, i no s’atendran les consultes amb un contingut diferent que hauran d’adreçar-se als correus específics de l’Àrea de Recursos Humans.

Formulari

Dades personals del/la treballador/aDades laborals del centre de treballMotiu de la comunicació urgent** Els camps marcats amb asterisc són obligatoris.

D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999 de protecció de dades de caràcter personal, les vostres dades seran incorporades al fitxer “Personal”, del qual és responsable el Consorci d’Educació de Barcelona. La finalitat d’aquest fitxer és la gestió de les dades del personal contractat pel Consorci d'Educació de Barcelona. Es poden fer cessions de dades a la Seguretat Social. Amb la signatura d'aquest document autoritzeu al responsable del fitxer el tractament de les dades que conté amb la finalitat indicada. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant un escrit adreçat a la Direcció d'Atenció a la Comunitat Educativa del Consorci d’Educació de Barcelona, Plaça Urquinaona, 6, 1a planta, CP 08010 de Barcelona, o bé mitjançant un correu electrònic signat dirigit a informacio.ceb@gencat.cat.

Facebook Twitter Google Linkedin Pinterest Mail