!més
info

El Consorci

Nomenament del Consell de direcció

Relació de nomenaments dels membres titulars del Consell de Direcció del Consorci d'Educació de Barcelona.

Nomenament membres Consell de Direcció

 

 

Actualització: d’acord amb la normativa

Font de les dades:  Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), Gaseta Municipal de Barcelona

Format de les dades: pdf

Data d’actualització 29/09/2016
Facebook Twitter Google Linkedin Pinterest Mail