!més
info

El Consorci

Ajuts de menjador escolar

L'alumnat de P-3 a 4t d'ESO escolaritzat en centres públics i concertats de famílies amb ingressos baixos pot sol·licitar l'ajut individual de menjador a través del seu centre educatiu. A la ciutat de Barcelona aquests ajuts són gestionats pel Consorci d’Educació de Barcelona, mitjançant convocatòria pública.

Convocatòria per al curs escolar 2016-2017

 • DOGC Núm. 7127 – 25.5.2016 RESOLUCIÓ del Consorci d’Educació de Barcelona, per la qual s’aproven les bases per a l’atorgament d’ajuts individuals de menjador adreçats a l’alumnat d’ensenyaments obligatoris i segon cicle d’educació infantil de centres educatius sufragats amb fons públics de la ciutat de Barcelona, i s’obre la convocatòria per al curs escolar 2016-2017.
 • Resum de dades d'ajuts atorgats i denegats per territori, PDF
 • Resolució de la gerent del Consorci d'Educació de Barcelona en relació amb l'atorgament d'ajuts individuals de menjador per al curs escolar 2016-2017. PDF

 Convocatòria per al curs escolar 2015-2016

 • DOGC Núm 6881 - 28.5.2015 RESOLUCIÓ del gerent del Consorci d’Educació de Barcelona de 18 de maig de 2015, per la qual s’aproven les bases per a l’atorgament d’ajuts individuals de menjador adreçats a l’alumnat d’ensenyaments obligatoris i de segon cicle d’educació infantil de centres educatius sufragats amb fons públics de la ciutat de Barcelona, i s’obre la convocatòria per al curs escolar 2015-2016.
 • DOGC Núm. 6932 – 11.8.2015 RESOLUCIÓ de 5 d’agost de 2015, per la qual es modifiquen les bases per a l'atorgament d'ajuts individuals de menjador adreçats a l'alumnat d'ensenyaments obligatoris i de segon cicle d'educació infantil de centres educatius sufragats amb fons públics de la ciutat de Barcelona per al curs escolar 2015-2016.
 • RESOLUCIÓ de la gerent del Consorci d'Educació de Barcelona del 4 de novembre de 2015 en relació a l'atorgament d'ajuts individuals de menjador per al curs escolar 2015-2016.
 • Llistat d'adjudicació definitiva, PDF (6 de novembre de 2015).

 Convocatòria per al curs escolar 2014-2015

 • DOGC Núm. 6633 – 29.5.2014 RESOLUCIÓ per la qual es dóna publicitat a l'Acord del Consell de Direcció del Consorci d'Educació de Barcelona de 21 de maig de 2014, pel qual s'aproven les bases per a l'atorgament d'ajuts individuals de menjador adreçats a l'alumnat d'ensenyaments obligatoris i de segon cicle d'educació infantil de centres educatius sufragats amb fons públics de la ciutat de Barcelona, i s'obre la convocatòria per al curs escolar 2014-2015.
 • RESOLUCIÓ del gerent del Consorci d'Educació de Barcelona de 31 d'octubre de 2014 en relació a l'atorgament d'ajuts individuals de menjador per al curs escolar 2014-2015.
 • Llistat d'adjudicació definitiva, PDF (6 de novembre de 2014).

Convocatòria per al curs escolar 2013-2014

 • DOGC Núm. 6445 - 23.8.2013 RESOLUCIÓ per la qual s'aproven les bases per a l'atorgament d'ajuts individuals de menjador adreçats a l'alumnat d'ensenyaments obligatoris i de segon cicle d'educació infantil de centres educatius sufragats amb fons públics de la ciutat de Barcelona, i s'obre la convocatòria per al curs escolar 2013-2014.
 • RESOLUCIÓ del gerent del Consorci d'Educació de Barcelona de 11 de novembre de 2013 en relació a l'atorgament d'ajuts individuals de menjador per al curs escolar 2013-2014.
 • Llistat d'adjudicació definitiva, PDF (19 de novembre de 2013).

Convocatòria per al curs escolar 2012-2013

 • DOGC Núm. 6201 – 28.8.2012 RESOLUCIÓ del Consorci d'Educació de Barcelona, per la qual s'aproven les bases per a l'atorgament d'ajuts individuals de menjador adreçats a l'alumnat d'ensenyaments obligatoris i de segon cicle d'educació infantil de centres educatius sufragats amb fons públics de la ciutat de Barcelona, i s'obre la convocatòria per al curs escolar 2012-2013.
 • RESOLUCIÓ del gerent del Consorci d'Educació de Barcelona de 11 de novembre de 2012 en relació a l'atorgament d'ajuts individuals de menjador per al curs escolar 2012-2013.

 

Data d’actualització 10/05/2017
Facebook Twitter Google Linkedin Pinterest Mail