Professorat i PAS

Nomenaments telemàtics (borsa de treball del Departament d'Ensenyament)

Un cop formeu part de la borsa de treball del Departament d'Ensenyament, cal consultar els nomenaments telemàtics per prestar serveis amb caràcter temporal com a personal interí docent i per a la compactació de les vacants i substitucions.

Els nomenaments telemàtics es fan habitualment els dimarts i els divendres. La franja horària d'acceptació del nomenament és de 12 a 13 h.

 

Convocatòries de difícil cobertura

 

Cossos de primària

Especi.

Es poden enviar correus electrònics, si es compleixen amb els requisits anunciats:

 

 

PRI / EES Aules Hospitalàries. Enviar sol·licitud fins al 30 de novembre a les 14 h consultar  

 

Cossos de secundària

Especi.

Es poden enviar correus electrònics, si es compleixen amb els requisits anunciats:

 

 

820 EASD Llotja. Enviar sol·licituds fins al 16 de novembre a les 14 h consultar resultat
707 EASD Llotja. Enviar sol·licituds fins al 16 de novembre a les 14 h consultar resultat
SCO CFA Maria Rubies. Enviar sol·licituds fins al 21 de novembre a les 14 h consultar  

 

Facebook Twitter Google Linkedin Pinterest Mail