Alumnat i famílies

A qui s'adreça?

Han de fer la preinscripció al cicle inicial de l'educació primària tots els alumnes que compleixen sis anys aquest any i que estan en un parvulari que no té continuïtat d'estudis.

Els alumnes que ja estiguin cursant qualsevol dels cursos de primària i que hagin de canviar de centre també han de fer la preinscripció.

Facebook Twitter Google Linkedin Pinterest Mail