!més
info

Professorat i PAS

Sol·licitud de certificat de serveis prestats

Mitjançant aquest formulari el personal del CEB podrà sol·licitar els certificats de serveis prestats que s’hi detallen, sempre i quan les dades constin a l’expedient o a la base de dades de personal, i els òrgans del CEB tinguin la competència per a la seva emissió.

Per a l’eficàcia del sistema, no es podran tramitar els certificats que es sol·licitin per canals diferents a aquest formulari.

Formulari

Dades personals del/la treballador/aDades laborals del centre de treballTipus de certificat que es sol·licita

Serveis prestats Fins la data
Serveis prestats amb especialitats, destinacions i forma d'ocupació Fins la data
Serveis a l'efecte de la jubilació Cal incloure el percentatge d'activitat
Servei a l'efecte de la pensió de vidüïtat o orfandat Fins la data
Serveis prestats. Oposicions a la CCAA Fins la data
Serveis prestats. Professors o visitants BOE núm. de data
Annex V. Funcionaris docents a l'exterior BOE núm. de data
Altres
Recepció del certificat


 

Observacions* Els camps marcats amb asterisc són obligatoris.

D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999 de protecció de dades de caràcter personal, les vostres dades seran incorporades al fitxer “Personal”, del qual és responsable el Consorci d’Educació de Barcelona. La finalitat d’aquest fitxer és la gestió de les dades del personal contractat pel Consorci d'Educació de Barcelona. Es poden fer cessions de dades a la Seguretat Social. Amb la signatura d'aquest document autoritzeu al responsable del fitxer el tractament de les dades que conté amb la finalitat indicada. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant un escrit adreçat a la Direcció d'Atenció a la Comunitat Educativa del Consorci d’Educació de Barcelona, Plaça Urquinaona, 6, 1a planta, CP 08010 de Barcelona, o bé mitjançant un correu electrònic signat dirigit a informacio.ceb@gencat.cat.

Facebook Twitter Google Linkedin Pinterest Mail