!més
info

El Consorci

Beques i ajuts del programa Exit

Informació sobre les convocatòries de beques de col·laboració i coordinació en tasques de reforç escolar del programa Èxit 1, reforç escolar i activitats complementàries i ajuts als centres educatius sostinguts amb fons públics per a l’organització de sessions de reforç escolar durant l’estiu.

Curs 2016-2017

Beques de col·laboració i coordinació en tasques de reforç escolar per al curs escolar 2016-2017

 • RESOLUCIÓ Núm. 7173 - 29.7.2016 per la qual s'aproven les bases per a l'atorgament de beques de col·laboració i coordinació en tasques de reforç escolar del programa Èxit (1 i 3): acompanyament educatiu del Consorci d'Educació de Barcelona en l'àmbit de la ciutat, i s'obre la convocatòria per al curs escolar 2016-2017.
 • RESOLUCIÓ Núm. 7173 - 29.7.2016 per la qual s'aproven les bases que han de regular la participació dels centres en el Programa Èxit (1 i 3): acompanyament educatiu del Consorci d'Educació de Barcelona, i s'obre la convocatòria per al curs 2016-2017.

Curs 2015-2016

Beques de col·laboració i coordinació en tasques de reforç escolar per al curs escolar 2015-2016

 • RESOLUCIÓ Núm. 6914 - 16.7.2015 per la qual s'aproven les bases per a l'atorgament de beques de col·laboració i coordinació en tasques de reforç escolar del programa Èxit1: acompanyament educatiu del Consorci d'Educació de Barcelona en l'àmbit de la ciutat, i s'obre la convocatòria per al curs escolar 2015-2016.
 • RESOLUCIÓ Núm. 6984 - 27.10.2015 per la qual s’aproven les bases per a l’ampliació de la convocatòria Èxit1 per a l’atorgament de beques de col·laboració i coordinació en tasques de reforç escolar per a alumnat de 3r i 4t d’ESO del Consorci d’Educació de Barcelona.

Exit estiu 2016 - Convocatòria pels centres privats sostinguts amb fons públics

Curs 2014-2015

Beques de col·laboració i coordinació en tasques de reforç escolar per al curs escolar 2014-2015

 • RESOLUCIÓ Núm. 6667 - 18.7.2014 per la qual s’aproven les bases per a l’atorgament de beques de col·laboració i coordinació en tasques de reforç escolar del programa Èxit 1: acompanyament educatiu del Consorci d’Educació de Barcelona en l’àmbit de la ciutat, i s’obre la convocatòria per al curs escolar 2014-2015.

Exit estiu 2015 - Convocatòria pels centres privats sostinguts amb fons públics

 • Èxit estiu es concep com una ampliació del programa Èxit 1 per a donar suport a l’alumnat de secundària que té assignatures suspeses al juny i es presenta a la recuperació de setembre.
 • RESOLUCIÓ del Consorci d'Educació de Barcelona (DOGC núm. 6876 - 21.5.2015) per la qual es convoquen ajuts a centres privats sostinguts amb fons públics de la ciutat de Barcelona per a l’organització de sessions de reforç escolar durant l’estiu a fi de preparar les proves de recuperació de setembre.
 • RESOLUCIÓ per l'atorgament d'ajuts a centres privats sostinguts amb fons públics de la ciutat de Barcelona per a l’organització de sessions de reforç escolar durant l’estiu a fi de preparar les proves de recuperació de setembre.

Curs 2013-2014

Beques de col·laboració i coordinació en tasques de reforç escolar per al curs escolar 2013-2014

 • RESOLUCIÓ Núm. 6427 - 29.7.2013 per la qual s'aproven les bases per a l'atorgament de beques de col·laboració i coordinació en tasques de reforç escolar del programa EXIT 1: acompanyament educatiu del Consorci d'Educació de Barcelona en l'àmbit de la ciutat, i s'obre la convocatòria per al curs escolar 2013-2014.

Èxit estiu 2014 - Convocatòria pels centres privats sostinguts amb fons públics

 • RESOLUCIÓ del Consorci d'Educació de Barcelona (DOGC núm. 6636 - 3.6.2014) per la qual es convoquen ajuts a centres privats sostinguts amb fons públics de la ciutat de Barcelona per a l’organització de sessions de reforç escolar durant l’estiu a fi de preparar les proves de recuperació de setembre.
 • RESOLUCIÓ per l'atorgament d'ajuts a centres privats sostinguts amb fons públics de la ciutat de Barcelona per a l’organització de sessions de reforç escolar durant l’estiu a fi de preparar les proves de recuperació de setembre.

Curs 2012-2013

Beques de col·laboració i coordinació en tasques de reforç escolar per al curs escolar 2012-2013

 • RESOLUCIÓ Núm. 6181 – 30.7.2012 del Consorci d'Educació de Barcelona, per la qual es dóna publicitat a l'Acord de la Comissió Permanent del Consell de Direcció de 24 de juliol de 2012, pel qual s'aproven les bases per a l'atorgament de beques de col·laboració i coordinació en tasques de reforç escolar del programa Èxit 1: acompanyament educatiu del Consorci d'Educació de Barcelona en l'àmbit de la ciutat, i s'obre la convocatòria per al curs escolar 2012-2013.

Repesca d'estiu 2013

 • RESOLUCIÓ Núm. 6392 - 07.6.2013 del Consorci d'Educació de Barcelona per la qual es convoquen ajuts a centres privats sostinguts amb fons públics de la ciutat de Barcelona per a l’organització de sessions de reforç escolar durant l’estiu a fi de preparar les proves de recuperació de setembre.
 • RESOLUCIÓ per l'atorgament d'ajuts a centres privats sostinguts amb fons públics de la ciutat de Barcelona per a l’organització de sessions de reforç escolar durant l’estiu a fi de preparar les proves de recuperació de setembre.
Data d’actualització 06/09/2016
Facebook Twitter Google Linkedin Pinterest Mail