!més
info

Centres i serveis educatius

Consulta d’adscripcions

Per accedir al primer curs de primària i d'educació secundària obligatòria en un centre determinat, té preferència l'alumnat que procedeix dels centres educatius que hi són adscrits.

Facebook Twitter Google Linkedin Pinterest Mail