!més
info

Professorat i PAS

Sol·licitud de dades per demanar la prestació de l'atur

Aquest formulari està adreçat al personal que finalitza un nomenament/contracte laboral temporal i requereix la comunicació de les seves dades de cotització al SEPE per tramitar-se la prestació d’atur. L’Àrea de RRHH i Organització envia les dades al SEPE telemàticament dins el termini previst perquè l’empleat/da pugui tramitar-se la prestació de l’atur. L’estat de comunicació de les dades el podeu consultar directament a l’adreça del SEPE: https://sede.sepe.gob.es/portalSede/flows/procedimientos

Només en el cas que l’empleat/da vulgui compatibilitzar un nomenament a temps parcial amb la prestació d’atur s’emetrà un certificat que s’enviarà a l’adreça electrònica comunicada al formulari.

Per a consultes sobre aquest tràmit us podeu adreçar a aquesta bústia.

Formulari

Dades personals del/la treballador/aDades sobre la prestació d'atur
* Els camps marcats amb asterisc són obligatoris.

D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999 de protecció de dades de caràcter personal, les vostres dades seran incorporades al fitxer “Personal”, del qual és responsable el Consorci d’Educació de Barcelona. La finalitat d’aquest fitxer és la gestió de les dades del personal contractat pel Consorci d'Educació de Barcelona. Es poden fer cessions de dades a la Seguretat Social. Amb la signatura d'aquest document autoritzeu al responsable del fitxer el tractament de les dades que conté amb la finalitat indicada. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant un escrit adreçat a la Direcció d'Atenció a la Comunitat Educativa del Consorci d’Educació de Barcelona, Plaça Urquinaona, 6, 1a planta, CP 08010 de Barcelona, o bé mitjançant un correu electrònic signat dirigit a informacio.ceb@gencat.cat.

Facebook Twitter Google Linkedin Pinterest Mail