Borses de treball

Des del Consorci d’Educació es gestionen diverses borses de treball de personal docent i de personal d’administració i serveis per a cobrir substitucions o interinatges que es puguin produir en els centres de titularitat del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i en els centres de titularitat municipal de la ciutat de Barcelona. Cada borsa és independent i té les seves singularitats quant a accés i funcionament.