Borses de treball

Des del Consorci d’Educació es gestionen diverses borses de treball de personal docent i de personal d’administració i serveis per a cobrir substitucions o interinatges que es puguin produir en els centres de titularitat del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i en els centres de titularitat municipal de la ciutat de Barcelona. Cada borsa és independent i té les seves singularitats quant a accés i funcionament.

Informació borses de personal docent i de personal d’administració i serveis del Departament d’Ensenyament per a cobrir places de la ciutat de Barcelona.

Personal docent

Cal consultar el web del Departament d’Ensenyament, en què trobareu tota la informació sobre les convocatòries i hi podeu fer la inscripció.

Un cop formeu part de la borsa de treball del Departament d'Ensenyament, si heu escollit com a zona territorial preferent el Consorci d’Educació, cal consultar els nomenaments telemàtics, per l'assignació de plaça.


Personal d’administració i serveis (PAS)

Cal consultar el web del Departament d'Ensenyament, en què hi trobareu tota la informació.

Informació borses de personal docent i de personal d’administració i serveis en els centres de titularitat municipal.

Personal docent

Podeu consultar les bases i les borses en aquest web (convocatòria B1/2009). Un cop formeu part de la borsa de treball de les escoles de titularitat Municipal, es contactarà telefònicament i per ordre de puntuació.

Personal d’administració i serveis (PAS)

Per accedir a la borsa de personal subaltern, cal haver aprovat el concurs oposició que en aquesta categoria hagi convocat l’Ajuntament de Barcelona.

Consulta de la Borsa de:

Referència Convocatòria Data límit instància
B1/2009 Concurs públic per formar part de les llistes d’aspirants per cobrir places vacants o substitucions en règim d’interinitat en centres docents públics de titularitat municipal Inscripció TANCADA, a partir del 31 de maig de 2011.
04/2013 Concurs públic per formar part de la borsa de treball de personal docent en centres de titularitat municipal Període d'inscripció de l'11 d'octubre al 25 d'octubre (ambdós inclosos). Ampliació borsa PMU, ALL i PAN del 23 de gener al 6 de febrer