!més
info

Professorat i PAS

Borsa de treball del personal docent de l'Ajuntament de Barcelona

Informació sobre les borses de treball de personal docent, per cobrir places vacants i/o substitucions, en centres públics de titularitat municipal.

Personal docent

Un cop formeu part de les borses de treball es contactarà telefònicament i per ordre puntuació.

 Ref.Convocatòria obertura borsaData límit instància


09/2017

Convocatòria per formar part de les llistes d’aspirants per cobrir places vacants o substitucions en règim d’interinitat al Grau universitari en Arts i Disseny impartit a l’Escola Massana

del 25 de novembre al 14 de desembre de 2017
08/2017

Convocatòria d’ampliació d’especialitats per a persones que estan a la borsa de personal docent municipal i tenen dies de serveis prestats

 

del 15 al 23 de juny de 2017
07/2017

Convocatòria per formar part de la llista d'aspirants per cobrir places vacants o substitucions en règim d'interinitat en centres docents públics municipals

 

del 6 al 28 d'abril de 2017
  Ref.Borses de treballConsulta de  llistes
B1/2009

Personal docent 

Convocatòria B1/2009

Llistat de centres de titularitat municipal

Facebook Twitter Google Linkedin Pinterest Mail