• Inici
  • Exit escolar per a tothom, un objectiu de ciutat

Èxit escolar per a tothom, un objectiu de ciutat

El Consorci d’Educació de Barcelona té, com a una de les seves grans fites, implantar mesures que incideixin en alguns dels factors clau que afavoreixen l’èxit escolar. El programa ÈXIT, amb les seves dues actuacions, respon en aquest objectiu.

Amb l’objectiu prioritari de reduir els nivells de fracàs actuals i assolir l’èxit escolar per a tothom, el Consorci d’Educació de Barcelona consolida el Projecte Èxit i li dóna la consideració de programa. Això suposa continuar desenvolupant les metodologies que s’han experimentat al llarg d’aquests anys, formalitzar-les i sistematitzar-les, i ampliar l’accés al programa a tots els centres que hi estiguin interessats.

El programa Èxit també treballa en dos nivells: amb l’ÉXIT 1 s’ofereix reforç escolar a l’alumnat de 5è i 6è de primària i al de 1r i 2n d’ESO, de manera que es dóna continuïtat al pas de l’etapa.

Amb l’ÈXIT 2 s’ofereixen alternatives per a la diversificació curricular als grups d’alumnes que tenen més dificultats, tenint en compte els recursos del municipi.