Suport educatiu i recursos

Talk to me. Convocatòria per al curs 2016-2017

Talk to me és un projecte que apropa l’anglès com a llengua estrangera al context educatiu, que des de la vessant més pràctica del plurilingüisme, proporciona un tècnic/a de suport lingüístic en llengua anglesa als centres públics d´infantil, primària, secundària i formació professional de Barcelona. L’objectiu principal és millorar la competència comunicativa de l’alumnat, en anglès, mitjançant la interacció oral.

En aquest marc, el Consorci d’Educació de Barcelona i Barcelona Activa, ofereixen una nova edició del projecte Talk to me a un màxim de 80 centres educatius per al curs 2016-2017. Durant els 6 mesos que el tècnic/a de suport lingüístic en llengua anglesa està al centre, esdevé tant un referent lingüístic per a l’alumnat com un ajut per al professorat d’anglès, així com un exemple de plurilingüisme al centre, un reforç del treball oral a l’aula i un model correcte d’ús de l’anglès. Tanmateix, és un veritable suport a la conversa en llengua anglesa i un recolzament a l’elaboració de materials en anglès.

Termini de presentació de sol·licituds

  • Fins al 10 d'octubre de 2016 (termini tancat)

Normativa

  • RESOLUCIÓ per la qual s'aproven les bases per participar en el projecte de suport lingüístic en llengua anglesa anomenat Talk to me adreçat als centres públics d'infantil, primària, secundària i formació professional de la ciutat de Barcelona, i se n'obre la convocatòria adreçada als centres interessats a participar-hi el curs escolar 2016-2017.
Facebook Twitter Google Linkedin Pinterest Mail