Consorci d'Educació de Barcelona
Aprenentatge i Servei Comunitari

Projectes

Patrimoni cultural i medi urbà

Projectes de conservació i restauració del patrimoni cultural i per la recuperació i difusió de les tradicions culturals i d’estimulació de la preservació i el manteniment de l’entorn i les infraestructures urbanes  d’ús quotidià, així com fer propostes de millora per fer-les accessibles a tota la població.


Cartell Raval Cultural

Cartell Raval Cultural

Institut Miquel Taradell

Participar de manera directa en les tasques del barri per dinamitzar el Festival Cultural. Es va treballar a l’aula el tema del collage. Els alumnes van proposar temes relacionats amb el barri i van construir un cartell a partir de certs elements escollits, fets de diaris de diferents països amb cal•ligrafies que representaven les nacionalitats dels nostres alumnes.


Donar veu a la memòria

Donar veu a la memòria

Institut Lluís Vives

Recuperar la memòria històrica dels nens i adolescents del passat, que visqueren moments de conflicte, i difondre-la a través d’un espectacle teatral realitzat pels alumnes de l’institut.


Fem una exposició

Fem una exposició

Institut Salvat Papasseit

Exposició sobre la Guerra Civil al barri de la Barceloneta. L’alumnat tenia una petita idea de què havia succeït ben a prop nostre. Alguns alumnes viuen el barri de tota la vida i desconeixien certs detalls que han anat descobrint a mida que avançava el projecte.


Joves solidaris

Joves solidaris

Institut Joan Salvat Papasseit

Fomentar la participació en projectes conjunts de primària i de secundària. Acostar l’alumnat de 1r d’ESO a activitats del món del lleure des del rol de monitors. Fomentar el treball cooperatiu entre els alumnes. Treballar les competències bàsiques: comunicació social i ciutadana, autonomia i iniciativa personal, aprendre a aprendre.


Senyalem la memòria

Senyalem la memòria

Institut Miquel Tarradell

Dissenyar diferents cartells o senyalitzacions amb l’objectiu de donar a conèixer els edificis, les places o les botigues més emblemàtiques del barri. Un cop dissenyades les senyalitzacions, col·locar-les en els llocs pertinents.


Un institut Museu

Un institut Museu

Institut Menéndez y Pelayo

L’alumnat de 1r d’ESO de l’Institut estudia la història de Catalunya des de la República fins els nostres dies i la transformació del barri de Sant Gervasi. Els alumnes aprendran a partir de les entrevistes amb avis ex-alumnes del centre la història de l’institut i del país per després oferir el servei de guiatge als grups que visiten l’institut. També hi haurà un aprenentatge tècnic en la realització de documentals per enregistrar la història oral dels ex-alumnes del centre per fer-ne difusió.