Consorci d'Educació de Barcelona
Aprenentatge i Servei Comunitari

Presentació

L’aprenentatge i Servei comunitari té la finalitat de garantir que els estudiants, al llarg de la seva trajectòria escolar, experimentin i protagonitzin accions de compromís cívic, aprenguin en l’exercici actiu de la ciutadania, i posin en joc els seus coneixements i capacitats al servei de la comunitat. Ha de formar part de la programació curricular d’una o diverses matèries de tercer i/o quart d’ESO definides en la programació general anual del centre.

Són objectius de l’aprenentatge i Servei comunitari:

 1. Desenvolupar la competència social i ciutadana, afavorint una actitud crítica i compromesa davant la societat, per tal d’esdevenir membres actius en una societat catalana democràtica i participativa.
 2. Desenvolupar habilitats relacionades amb el disseny i realització de projectes i amb el treball d’equip.
 3. Donar a conèixer a l’alumnat i les seves famílies la xarxa associativa i les entitats de l’entorn, per tal de promoure la participació dels joves.
 4. Promoure el treball en xarxa entre els diferents agents educatius de l’entorn.
 5. Donar una resposta educativa a les necessitats emergents de l’entorn escolar.
 6. Augmentar la participació en el teixit associatiu i les entitats de caire social per fomentar el compromís amb la construcció d’una societat més justa, cohesionada i arrelada al territori.

Els principis que regeixen l’aprenentatge i Servei comunitari són:

 1. Educació en valors.
 2. Participació activa i democràtica.
 3. Resposta a les necessitats socials emergents.
 4. Treball en xarxa i coresponsabilització.
 5. Millora constant.

L’Aprenentatge Servei és la metodologia més adient per desenvolupar el Servei comunitari perquè és una proposta educativa que combina processos d’aprenentatge i de servei a la comunitat en un sol projecte. Permet a l’alumnat analitzar l’entorn, elaborar propostes de millora i desenvolupar-les des de la pràctica, la implicació i el compromís. La relació circular que s’estableix entre l’aprenentatge i el servei genera una nova realitat que intensifica els efectes de cada un per separat. L’aprenentatge millora el servei a la comunitat, perquè aquest guanya en qualitat, i el servei dóna sentit i funcionalitat a l’aprenentatge, perquè allò que s’aprèn es pot transferir a la realitat en forma d’acció.

Esquema Aprenentatge i Servei Comunitari

Àmbits en què es poden desenvolupar els projectes d’aprenentatge i Servei comunitari.

 1. Acompanyament i suport a l’escolarització. Projectes de suport i acompanyament a l’escolarització i la formació. Coneixement de l’entorn i reforç escolar, classes de català per a nouvinguts, motivació per a l’estudi, classes d’adults...
 2. Suport a necessitats bàsiques. Projectes d’ajuda directa a persones que poden necessitar-la: col·lectius en risc d’exclusió, persones immigrades, persones amb discapacitats físiques o psíquiques...
 3. Intercanvi generacional. Projectes que pretenen apropar col•lectius de diferents edats amb l’objectiu de facilitar el coneixement mutu i l'intercanvi de coneixements, sabers i habilitats.
 4. Medi ambient. Projectes orientats a la cura, conservació i educació mediambiental: reciclatge de materials, auditories ambientals, neteja i conservació del patrimoni natural i urbà, estalvi energètic, cura de la fauna del territori...
 5. Participació ciutadana. Projectes per estimular la participació en el barri o l’entorn immediat amb l'objectiu d’afavorir el compromís cívic i la millora de la qualitat de vida dels seus habitants, a través dels mitjans de comunicació, activitats culturals, processos participatius...
 6. Patrimoni cultural. Projectes de conservació i restauració del patrimoni cultural i per a la recuperació i difusió de les tradicions culturals.
 7. Projectes de solidaritat i cooperació. Projectes per a la sensibilització i defensa dels Drets Humans, causes solidàries i humanitàries d’abast ampli i a nivell internacional.
 8. Preservació i manteniment del medi urbà. Projectes de conservació i restauració del medi i mobiliari urbà.
 9. Lleure. Projectes realitzats conjuntament amb les entitats d’educació en el lleure.