Consorci d'Educació de Barcelona
Aprenentatge i Servei Comunitari

Projectes

Medi ambient

Projectes orientats a la cura, conservació i educació mediambiental. Reciclatge de materials, auditories ambientals, neteja i conservació del patrimoni natural i urbà, estalvi energètic, cura de la fauna del territori, etc.


Fem sabó

Fem sabó

Institut Miquel Tarradell

Sensibilitzar l'alumnat i les famílies en la recollida d'olis vegetals i contribuir a la disminució de la contaminació de les aigües. Retornar sabó a casa i explicar l'experiència a la revista del centre, animant als altres membres de la comunitat educativa a fer-ho.


Jardineria interior

Jardineria interior

Institut Miquel Tarradell

Millorar l’aspecte de l’institut, fomentant la cura i el respecte per les plantes i, per extensió, als ésser vius en general amb Escola Viver Castell de Sant Foix, establint una relació d’intercanvi d’experiències molt enriquidora.


Les Basses de Tres Pins

Les Basses de Tres Pins

Secció d'Institut Bosc de Montjuïc

Utilitzar les realitats i els problemes de la comunitat com a recursos per al treball de camp i aprenentatge actiu. Reflexionar entorn les causes dels problemes ambientals a partir de Les Basses de Tres Pins, situades a la vora del centre educatiu.


Un Balmes més sostenible

Un Balmes més sostenible

Institut Jaume Balmes

Consolidar totes aquelles iniciatives i campanyes dels darrers anys pel que fa a la temàtica dels residus i del consum responsable, tot avançant en la creació d’un institut i una societat més sostenible i sobretot una conscienciació del nostre alumnat.


Vens al museu Vilanova?

Vens al museu Vilanova?

Institut Pau Claris

Dissenyar, elaborar, aplicar i avaluar una activitat que formi part de l’oferta del Museu Vilanova de l’Electricitat (ENDESA EDUCA) per a les escoles de primària que el visiten.