Bones prÓctiques

En aquest espai s'hi aniran incorporant progressivament bones prÓctiques docents relacionades amb el bon ˙s de les eines TAC.

Les bones pràctiques publicades en aquests moments són fruit de la convocatòria dels concursos de bones pràctiques en TIC que van tenir lloc els cursos 2012-2013, 2013-2014 i 2014-2015 consecutivament.

Des del Consorci d'Educació hi ha la voluntat de seguir convocant anualment aquest concurs i aquest serà l'espai on es farà difusió de les bones pràctiques.


Curs 2012-2013


Curs 2013-2014

 

Curs 2014-2015

 

Curs 2015-2016