• Inici
  • Informació general

Informació general

El Consorci d'Educació promou la integració de les eines i recursos digitals en la pràctica docent. Això s'està duent a terme a través d'un projecte que recull iniciatives innovadores i estimula l’arrelament de les Tecnologies de l'Aprenentatge i el Coneixement (TAC) en les activitats d’ensenyament- aprenentatge dels centres. D’altra banda, l’anàlisi de la tasca de dinamització duta a terme en els darrers cursos en l’àmbit de les tecnologies de la informació i la comunicació posen de relleu la necessitat d’una coordinació continuada de les actuacions d’impuls a la integració de les TAC als centres docents i a les aules.

  • Des del Consorci d'Educació de Barcelona s'ha disposat un operatiu per tal d’impulsar la tecnologia educativa a la ciutat i donar suport als centres. Per una banda, s’ha creat la comissió TIC del Consorci d’Educació i, per l’altra, s’han organitzat els grups d’assessors i referents TAC dels serveis educatius amb la funció principal de donar suport directe als grups impulsors (Comissió TAC/TIC dels centres educatius).

  • L'equip TAC del Consorci d'Educació centra la seva activitat en dues grans línies de treball: l'assessorament TAC als centres i l'acompanyament d'activitats d'aula.

  • Aquest espai ofereix tota la informació necessària per a contactar amb les persones que formen part de l'equip TAC del Consorci d'Educació.