Escola Rius i Taulet

Torna

Pl. Lesseps, 19
08023 - Barcelona
Vallcarca i els Penitents
Gràcia

Ensenyaments:
Educació infantil i Primària
Alumnes:
234
Tipus d'obra:
Rehabilitació i ampliació
Estat:
Finalitzada
Data fi:
Febrer 2010
Superfície:
3.818,53 m²
Pati:
1.395,00 m²
Import:
3.653.912,00 €
Finançament:
Generalitat

Descripció de l'obra

Adequació de l’edifici actual als requeriments funcionals i constructius exigibles per les normatives d’aplicació, específicament a la Norma Bàsica NBE-CPI 96 i al codi d’accessibilitat Decret 135/95, tot reformant els aspectes constructius que generen patologies a l’edifici.

Remodelació total del centre amb l’enderroc i substitució de les divisions interiors, substituint la fusteria interior i exterior, els revestiments interiors i el conjunt de les instal·lacions, a més la construcció d'un nou volum per cobrir la necessitat de disposar d’uns vestidors.

Per reproduir correctament aquest contingut és necessari instal·lar el programari Adobe Flash Player. Si us plau, baixeu-vos l'última versió, només us requerirà uns instants.