Suport educatiu i recursos

Recollida de dades de les Xarxes per al canvi

El programa Xarxes per al canvi implica diferents tipus de propostes formatives i activitats que requereixen puntualment la recollida de dades dels participants de cada centre. Per facilitar aquesta gestió s’ha previst aquest espai des d’on es podrà accedir als formularis i/o aplicatius corresponents.

Llistat de membres de l’equip impulsor de les Xarxes per al canvi

El programa Xarxes per al canvi implica la creació d’un grup impulsor, els membres dels quals hauran de vincular-se a la proposta formativa que es desenvolupa en les sessions del grup de treball de cada xarxa amb la dinamitzadora i en la seva transferència a l’equip docent del centre.

Aquesta formació està restringida als membres del grup impulsor. Cal que la direcció del centre informi dels membres de l’equip impulsor per facilitar el seguiment de les inscripcions i també la gestió d’altres activitats vinculades al programa (cicle de conferències, escola d’estiu...)

Facebook Twitter Google Linkedin Pinterest Mail