Salta a contingut Salta a navegació primer nivell Salta a navegació segón nivell

Suport educatiu i recursos

Ments Curioses. Recerca 0-18

A través d’aquest projecte els Centres de Recursos Pedagògics impulsen les metodologies d’ensenyament-aprenentatge que posen especial èmfasi en el desenvolupament de les capacitats generals per a l’argumentació, la recerca, l’expressió i el treball col·laboratiu de l’alumnat des dels 0 fins als 18 anys.

Des del Consorci d’Educació de Barcelona s’impulsen un seguit d’actuacions amb l’objectiu de potenciar, coordinar i difondre les iniciatives que s’estan duent a terme a la ciutat pel que fa a la recerca en l’educació infantil, primària i secundària.

Els Centres de Recursos Pedagògics de Barcelona (CRP) també han treballat  en aquesta línia amb diverses actuacions de formació del professorat, fòrums , mostres… i especialment les realitzades des del Projecte Ments Curioses. Recerca 0-18.

Les línies de treball del Projecte es concreten en accions de formació del professorat, en activitats amb alumnat i en la difusió de recursos relacionats amb la recerca com a metodologia de treball a l’aula. 

Ments Curioses, impulsa metodologies d’ensenyament-aprenentatge que posen especial èmfasi en formar un alumnat autònom i competent, amb els sabers i habilitats necessaris per a desenvolupar-se amb èxit en una societat canviant, amb ments curioses i crítiques per conviure i habitar el món.

És per això que es pretén capacitar els alumnes des de ben petits en:

  • Fer-se bones preguntes, que condueixin a la recerca
  • Cercar i triar la informació rellevant per respondre les preguntes i resoldre problemes
  • Comunicar, exposar i argumentar les seves conclusions.

Tot això posant en joc a l’aula totes aquelles eines que puguin ser facilitadores d`aquest aprenentatge: la conversa a l’aula, les TIC, el treball cooperatiu, l’aprenentatge basat en problemes, …
Facebook Twitter Linkedin Pinterest Mail