Suport educatiu i recursos

Programes europeus

L’oferta de programes europeus, adreçats a centres educatius de primària i secundària i a centres de formació d’adults, s’ìntegren dins el programa Erasmus+ de la Unió Europea.

Programa Erasmus+

Erasmus+ és el programa de la Comissió Europea per educació, formació, joventut i esport. Té vigència des del dia 1 de gener de 2014 fins el 31 de desembre de 2020 i comporta un increment significatiu dels fons destinats al desenvolupament del coneixement i les habilitats.

El programa dóna suport a tres accions principals:

Acció clau 1 (KA1) - Oportunitats de formació per a individus, dins i fora la UE: estudi i formació, pràctiques, desenvolupament docent i professional i activitats no formals per a joves, com voluntariat.

Acció clau 2 (KA2) - Cooperació institucional entre institucions educatives, organitzacions per la joventut, empreses, autoritats locals i regionals i ONGs, per promoure el desenvolupament i la implementació de pràctiques innovadores en educació, formació, activitats per a joves, i per promoure l'ocupabilitat, la creativitat i l'emprenedoria.

Acció clau 3 (KA3) - Suport a la reforma de les polítiques dels Estats Membres i a la cooperació amb països de fora de la Unió Europea. Aquest suport comporta la posada en pràctica d'eines de transparència, la realització d'estudis transnacionals i el suport a plans d'acció específics com el de Bolonya (ensenyament superior) i el de Copenhaguen (ensenyament i formació professionals).

Durant el període 2005-2016, un centenar de centres educatius de Barcelona han realitzat algun projecte europeu. Cada any, nous centres continuen formant-se i preparant-se per realitzar-ne un.

Comenius Regio

El Consorci d’Educació de Barcelona ha obtingut una subvenció de la Unió Europea per desenvolupar un projecte Comenius Regio conjuntament amb el Departament d’Educació de l’Ajuntament de Göteborg a Suècia.

El projecte Comenius Regio entre les institucions educatives de les ciutats de Göteborg i Barcelona s’anomena “Prevention of Drop-out Students” (Prevenció de l’abandonament escolar) i s’ha realitzat durant els cursos 2013-2014 i 2014-2015.

El projecte ha comptat amb la participació dels instituts Lluís Vives, Vall d’Hebron i Príncep de Viana i dels Equips d’Assessorament i Orientació Psicopedagògica (EAP) dels districtes de Sants-Montjuïc i de Sant Andreu. Per la part sueca, a més a més de l’administració educativa de Göteborg -Göteborg Stad Utbildning- també han participat els centres educatius de secundària: Beda Hallbergs Gymnasium i Studieförbundet Vuxenskolan.

També fa uns anys, el Consorci d’Educació de Barcelona va desenvolupar un projecte Comenius Regio conjuntament amb el departament d’Educació de l’Ajuntament de Birmingham al Regne Unit.

Aquest altre projecte entre les institucions educatives de les ciutats de Birmingham i Barcelona anomenat “Integrating content, culture and language – The learners perspective” (Integrant contingut, cultura i llenguatge – La perspectiva de l’aprenent) es va realitzar del 2009 al 2011.

El projecte va comptar amb la participació del Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura de la Universitat de Barcelona, l’Escola Barrufet, l’Escola Els Pins, l’Escola Vila Olímpica i de la Newton College de Birmingham i les escoles angleses Dorrington i Whitehouse Common.

Els principals eixos del projecte van ser: la metodologia de l’aprenentatge integrat de continguts i llengua estrangera (AICLE); les estratègies i mètodes per donar veu als alumnes en els diversos temes que afecta als centres educatius; i la comprensió i el coneixement intercultural.

 

Facebook Twitter Google Linkedin Pinterest Mail