Salta a contingut Salta a navegació primer nivell Salta a navegació segón nivell

Suport educatiu i recursos

El ProVP - Projecte de Vida Professional

El Projecte de Vida Professional és una eina de suport a l’orientació acadèmica i professional al servei de l’alumnat i professorat dels centres públics, concertats i privats de la ciutat de Barcelona; s’adreça, per tant, a les diferents etapes educatives obligatòries i postobligatòries.

Facebook Twitter Linkedin Pinterest Mail